Walery Butewicz

English and Ukrainian below

Literaturoznawca, tłumacz. Urodził się w 1983 r. w Czerkasach. W 2018 r. obronił pracę doktorską o Zbigniewie Herbercie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. zwycięzca konkursu tłumaczy „Metaphora”, a od 2017 r. jest członek jury konkursu „Metaphora”. Przetłumaczył na ukraiński tomik Zbigniewa Herberta Pan Cogito (Wydawnictwo „Krok”, Ternopil 2019).

He is a literary scholar and translator born in 1983 in Czerkasy, Ukraine. In 2018 he defended his Ph.D. thesis about Zbigniew Herbert at the University of Warsaw. He works in the The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw and a lecturer at the University of Warsaw. He was a winner of Metaphora Translation Contest in 2016, and since 2017 he has been a member of the jury in the contest. He translated into Ukrainian Zbigniew Herbert’s book of poems Pan Cogito (2019).

Fot. Małgorzata Kawka

Літературознавець, перекладач. Народився 1983 р. в Черкасах. У 2018 р. захистив дисертацію про творчість Збіґнєва Герберта у Варшавському Університеті. Працівник Музею Літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві та викладач Варшавського Університету. У 2016 р. переможець перекладацького конкурсу „Metaphora”, а від 2017 р. член журі конкурсу „Metaphora”. Переклав збірку Збіґнєва Герберта „Пан Cogito” (Видавництво „Крок”, Тернопіль 2019).

Tłumaczenia

26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Більше одного не збиратися

Маска вам не поможе, але не смійте виходити з дому без маски. Взагалі не смійте виходити – чи в масці, чи без. Маска – найдієвіший засіб, але вона не поможе. Обмежте свою діяльність купуванням харчів, ліків і туалетного паперу, але...
Czytaj dalej >>
26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Nie zbierać się powyżej jednej osoby

Maseczka ci nie pomoże, ale nie wolno wychodzić z domu bez maseczki. W ogóle wychodzić nie wolno – czy z maseczką czy bez. Maseczka to najskuteczniejszy środek, ale ona nie pomoże. Ogranicz swoją aktywność do kupowania jedzenia, leków i papieru...
Czytaj dalej >>
12.09.2019 Andrij Bondar

Delfiny i szynszyle

Panie, zrób tak, jak należy, albo nie rób nic, po prostu nic. Jednak nawet wtedy, gdy Ty, Panie, nic nie robisz, to nie siedzisz z założonymi rękami. Wiadomo, że do wszystkiego je w życiu przykładasz, nawet wtedy, gdy wydaje się,...
Czytaj dalej >>
12.09.2019 Andrij Bondar

Profesor logistyki

– Czy wie Pan, co powiedział Tomasz Mann, uciekając z hitlerowskich Niemiec do Nowego Jorku? – zrobił pauzę, dając mi kilka sekund przed swoim nieuchronnym intelektualnym zwycięstwem. Jest po prostu przekonany, że nie odpowiem, choć tak naprawdę, wiem, co wtedy powiedział...
Czytaj dalej >>
23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Одинадцять нових віршів

РЕКВІЄМ ДЛЯ КИЦІ (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Полюй з янголятами. *** БЛАГО ІСТИНА Й КРАСА Риюся у блазі, істині та красі. Зарився. *** ВІРА ВАЖЛИВА .Так. *** WHITE POWER Я біла людина. У мене білий язик. (Найімовірніше,...
Czytaj dalej >>
23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Jedenaście nowych wierszy

REQUIEM DLA KICI (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Poluj z aniołkami. *** DOBRO PIĘKNO I PRAWDA Grzebię w dobru, pięknie i prawdzie. Zagrzebałem się. *** WAŻNA JEST WIARA .Tak. *** WHITE POWER Jestem białym człowiekiem. Mam biały język....
Czytaj dalej >>
01.08.2019 Andrij Bondar

Дельфіни і шиншили

Господи, зроби так, як слід, або не роби нічого, просто нічого, але навіть коли Ти не робиш нічого, Господи, Ти не сидиш склавши руки. Всі знають, Господи, Ти до всього в житті їх прикладаєш, навіть коли здається, що Ти не...
Czytaj dalej >>
11.07.2019 Andrij Bondar

Професор логістики

— Знаєте, що сказав Томас Манн, коли втік з гітлерівської Німеччини до Нью-Йорка? — він робить паузу, даючи мені кілька секунд на роздуми перед своїм неминучим інтелек- туальним тріумфом. Він просто переконаний, що відповіді я не дам, хоча насправді знаю,...
Czytaj dalej >>