Walery Butewicz

English and Ukrainian below

Literaturoznawca, tłumacz. Urodził się w 1983 r. w Czerkasach. W 2018 r. obronił pracę doktorską o Zbigniewie Herbercie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. zwycięzca konkursu tłumaczy „Metaphora”, a od 2017 po 2019 r. był członkiem jury konkursu „Metaphora”. Przetłumaczył na ukraiński tomik Zbigniewa Herberta Pan Cogito (Wydawnictwo „Krok”, Ternopil 2019).

He is a literary scholar and translator born in 1983 in Czerkasy, Ukraine. In 2018 he defended his Ph.D. thesis about Zbigniew Herbert at the University of Warsaw. He works in the The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw. He was a winner of Metaphora Translation Contest in 2016, and since 2017 he has been a member of the jury in the contest. He translated into Ukrainian Zbigniew Herbert’s book of poems Pan Cogito (2019).

Fot. Małgorzata Kawka

Літературознавець, перекладач. Народився 1983 р. в Черкасах. У 2018 р. захистив дисертацію про творчість Збіґнєва Герберта у Варшавському Університеті. Працівник Музею Літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві. У 2016 р. переможець перекладацького конкурсу „Metaphora”, а в 2017-2019 рр. член журі конкурсу „Metaphora”. Переклав збірку Збіґнєва Герберта „Пан Cogito” (Видавництво „Крок”, Тернопіль 2019).

 

Fot. Gosia Kawka

Tłumaczenia

27.09.2021 Imants Ziedonis

Co znaczy ta chmura motyli?

Co znaczy ta chmura motyli? Czy to jest powitanie czy atak? Może jesteśmy zbyt spójni i przeszkadzamy im w zabawie? Może już za chwilę słoń rozpadnie się na tysiące motyli i spadnie na nas motylą burzą? Może słonie tylko udają...
Czytaj dalej >>
02.02.2021 Imants Ziedonis

Ko nozīmē šis taureņu mākonis?

Ko nozīmē šis taureņu mākonis? Vai tas ir sveiciens vai uzbrukums? Varbūt mēs esam par lielu savā viengabalā un traucējam rotaļu? Varbūt zilonis tūliņ sadalīsies trīstūkstoš taureņos un nāks pār mums taureņu mākonī? Varbūt ziloņi tikai izliekas par ziloņiem, bet...
Czytaj dalej >>
26.01.2021 Wiktor Szenderowicz

Życie masona Cypierowicza

Jefim Abramowicz był inżynierem, ale wśród rodziny i przyjaciół znany był jako mason. Wracając z pracy do domu, Jefim Abramowicz zawsze wstępował do Delikatesów. Wszyscy wiedzieli, że człowiek, który chce coś kupić, w Delikatesach nie ma nic do roboty. Jefim...
Czytaj dalej >>
26.01.2021 Wiktor Szenderowicz

Święty obowiązek (wersja spolszczona)

Oddział, zbiórka! Była komenda „zbiórka”, kutafonie jeden! W cywilu może i byłeś Chopin, ale tutaj jesteś zwykły kutafon i po capstrzyku będziesz kible czyścił!  Jakieś pytania jeszcze? Który powiedział „Quo vadis”? Sienkiewicz? Wysłucham twoich pytań, ale najpierw pomożesz szeregowemu Chopinowi...
Czytaj dalej >>
25.01.2021 Wiktor Szenderowicz

Próba zwięzłych wypowiedzi

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem (właśnie: nie przeczytałem, a usłyszałem od rodziców na jakimś większym spotkaniu przy stole) aforyzmy Stanisława Jerzego Leca, miałem czternaście lat. Paradoks jako forma istnienia myśli uwiódł mnie natychmiast i dożywotnio. Moje próby “mówienia zwięźle, by zdanie...
Czytaj dalej >>
14.08.2020 Wiktor Szenderowicz

Święty obowiązek

Oddział, zbiórka! Była komenda „zbiórka”, kutafonie jeden! W cywilu może i byłeś Czajkowski, ale tutaj jesteś zwykły kutafon i po capstrzyku będziesz kible czyścił!  Jakieś pytania jeszcze? Który powiedział, że „cała masa”? Hercen? Wysłucham twoich pytań, ale najpierw pomożesz szeregowemu...
Czytaj dalej >>
26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Більше одного не збиратися

Маска вам не поможе, але не смійте виходити з дому без маски. Взагалі не смійте виходити – чи в масці, чи без. Маска – найдієвіший засіб, але вона не поможе. Обмежте свою діяльність купуванням харчів, ліків і туалетного паперу, але...
Czytaj dalej >>
26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Nie zbierać się powyżej jednej osoby

Maseczka ci nie pomoże, ale nie wolno wychodzić z domu bez maseczki. W ogóle wychodzić nie wolno – czy z maseczką czy bez. Maseczka to najskuteczniejszy środek, ale ona nie pomoże. Ogranicz swoją aktywność do kupowania jedzenia, leków i papieru...
Czytaj dalej >>
06.02.2020 Wiktor Szenderowicz

Священная обязанность

Строиться, взвод! Эй, чмо болотное, строиться была команда! Это ты на "гражданке" был Чайковский, а здесь чмо болотное и пойдёшь после отбоя чистить писсуары! Ещё есть вопросы? Кто сказал "ещё много"? Я, Герцен, послушаю твои вопросы, но сначала ты поможешь...
Czytaj dalej >>
26.01.2020 Wiktor Szenderowicz

Жизнь масона Циперовича

Ефим Абрамович Циперович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон. По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в "Гастроном". Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в "Гастрономе" было нечего, это знали все, включая Ефима...
Czytaj dalej >>
25.01.2020 Wiktor Szenderowicz

Попытка изъясняться кратко

Когда я впервые услышал (именно услышал, в родительском застолье) афоризмы Станислава Ежи Леца, мне было четырнадцать лет. Парадокс как форма существования мысли покорил меня тогда сразу и пожизненно. Мои попытки “изъясняться кратко, чтобы закончить фразу в той же эпохе” —...
Czytaj dalej >>
12.09.2019 Andrij Bondar

Delfiny i szynszyle

Panie, zrób tak, jak należy, albo nie rób nic, po prostu nic. Jednak nawet wtedy, gdy Ty, Panie, nic nie robisz, to nie siedzisz z założonymi rękami. Wiadomo, że do wszystkiego je w życiu przykładasz, nawet wtedy, gdy wydaje się,...
Czytaj dalej >>
12.09.2019 Andrij Bondar

Profesor logistyki

– Czy wie Pan, co powiedział Tomasz Mann, uciekając z hitlerowskich Niemiec do Nowego Jorku? – zrobił pauzę, dając mi kilka sekund przed swoim nieuchronnym intelektualnym zwycięstwem. Jest po prostu przekonany, że nie odpowiem, choć tak naprawdę, wiem, co wtedy powiedział...
Czytaj dalej >>
23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Одинадцять нових віршів

РЕКВІЄМ ДЛЯ КИЦІ (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Полюй з янголятами. *** БЛАГО ІСТИНА Й КРАСА Риюся у блазі, істині та красі. Зарився. *** ВІРА ВАЖЛИВА .Так. *** WHITE POWER Я біла людина. У мене білий язик. (Найімовірніше,...
Czytaj dalej >>
23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Jedenaście nowych wierszy

REQUIEM DLA KICI (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Poluj z aniołkami. *** DOBRO PIĘKNO I PRAWDA Grzebię w dobru, pięknie i prawdzie. Zagrzebałem się. *** WAŻNA JEST WIARA .Tak. *** WHITE POWER Jestem białym człowiekiem. Mam biały język....
Czytaj dalej >>