Реглманент

Регламент стипендіальної програми Rozstaje 2022

Тур І

Цей регламент визначає процедури та правила надання стипендій у рамках першого туру Стипендіальної програми «Stypendium Rozstaje — edycja І», що скерована на фінансове та фахове сприяння українським репортажистам/есеїстам, які у своїй творчості висвітлюють актуальну суспільно-політичну ситуацію в Україні.

І. Загальні положення

 1. Організатор Стипендіальної програми — Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza «Folkowisko», (далі — Організатор).
 2. Партнери Стипендіальної програми: Stichting Global Voices (Нідерланди), Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku (Словаччина), Fiatal Írók Szövetsége (Угорщина), Česká asociace ukrajinistů (Чехія), (далі — Партнерські організації).
 3. Організатор реалізує Стипендіальну програму в рамках своєї статутної діяльності та проєкту «Ukrainian authors for Europe. Europe for Ukrainian authors», який фінансується з коштів Міжнародного Вишеградського Фонду.
 4. У рамках першого туру Стипендіальної програми Організатор надасть 6 стипендії для 6 українських репортажистів/есеїстів, а створені ними в рамках Стипендіальної програми тексти будуть опубліковані в польських, угорських, словацьких, чеських, українських та англомовних ЗМІ.
 5. Стипендії надаватимуться за результатами Конкурсного добору.

ІІ. Правила надання стипендій

 1. Організатор зобов’язується публічно оголосити про набір на перший тур Стипендіальної програми «Stypendium Rozstaje 2022 — edycja І».
 2. Регламент Стипендіальної програми доступний на вебсайті Організатора (https://rozstaje.art/rehlament).
 3. Участь у Конкурсному доборі до Стипендіальної програми можуть узяти громадяни України, які професійно займаються письменницькою діяльністю в жанрі репортажу/есею й у період реалізації стипендії перебуватимуть в Україні, а також громадяни третіх країн, які професійно займаються письменницькою діяльністю в жанрі репортажу/есею, постійно проживають в Україні, пишуть українською мовою й у період реалізації стипендії перебуватимуть в Україні (далі — Кандидати).
 4. У Конкурсному доборі не можуть брати участь співпрацівники та члени родин: Організатора, Стипендіальної комісії, а також Партнерських організацій.
 5. Заявка на участь у Конкурсному доборі подаються шляхом надсилання правильно заповненої аплікаційної форми, що доступна на вебсторінці Організатора: https://forms.gle/adRu5JBW5rMFyhYm7.
 6. Крім персональних даних аплікаційна форма має містити:
 1. Результатом участі Переможця в Стипендіальній програмі мають бути 2 оригінальні та авторські тексти (далі — Результати стипендії).
 2. Результати стипендії не можуть бути ефектами праці, яка здійснюється в рамках професійної діяльності Переможця або будь-якого іншого замовлення.
 3. Переможець зобов’язується не докладати без відома і згоди Організатора зусиль для отримання фінансування з будь-яких інших громадських джерел фінансування з метою виконання Результатів стипендії.
 4. Подання заявки на участь у Конкурсному доборі означає прийняття умов цього Регламенту, а також вираження згоди на обробку персональних даних.
 5. Заявку на участь у Конкурсному доборі необхідно надіслати до 7 жовтня 2022 року.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

 1. Склад Стипендіальної комісії визначає Організатор та Партнерські організації, а Голову Стипендіальної комісії призначає Організатор.
 2. Стипендіальна комісія керуватиметься в Конкурсному доборі передусім критерієм оригінальності представлених в аплікаційній формі концепцій проєктів репортажів/есеїв, а також професійним досвідом і досягненнями Кандидата.
 3. Стипендіальна комісія враховуватиме регіональне й тематичне різномаїття, а також гендерну рівність у доборі Переможців.
 4. Стипендіальна комісія визначає Переможців простою більшістю голосів. У разі, якщо два або більше кандидатів набирають однакову кількість голосів, рішення про призначення стипендії приймає Голова комісії.
 5. Стипендіальна комісія визначає шістьох Переможців з-поміж Кандидатів, які вчасно і правильно подадуть заявки на участь у Конкурсному доборі, відповідатимуть вимогам цього Регламенту та, на думку Стипендіальної комісії, повністю відповідатимуть критеріям, зазначеним у пункті ІІІ.2 цього Регламенту.
 6. Переможцями Конкурсного добору стануть Кандидати, яких визначить Стипендіальна комісія.
 7. Рішення Стипендіальної комісії вважається остаточним і оскарженню не підлягає.
 8. Стипендіальна комісія залишає за собою право не присуджувати стипендію в першому турі Стипендіальної програми, якщо, на думку Стипендіальної комісії, жодна з заявок Кандидатів не відповідатиме мінімуму, необхідному для надання стипендії.

ІІІ. Порядок призначення стипендій

 1. На підставі рішення Стипендіальної Комісії Організатор підписує з Переможцями стипендіальний договір і виплачує кожному з них стипендію на загальну суму 2700 євро брутто.
 2. Тривалість стипендії — три місяці.
 3. Договір зобов’язує Переможця створити впродовж Стипендіальної програми та в обумовлений договором термін переказати Організатору Результати стипендії згідно з представленою в заявці концепцію двох оригінальних і авторських проєктів репортажів/есеїв.
 4. Концепція оригінальних і авторських проєктів репортажів/есеїв може бути змінена лише за порозумінням з Організатором, наприклад, якщо її неможливо реалізувати за об’єктивних причин.
 5. Результатами стипендії не можуть бути тексти, які публікувалися раніше або були створені в рамках іншого конкурсу, стипендії тощо.
 6. Результати стипендії не можуть порушувати авторського або майнового права третіх осіб, і будь-які юридичні претензії, пов’язані з цим, покладаються на Переможця.
 7. З моментом передачі Результатів стипендії Організатор набуває авторські майнові права на створенні Переможцем тексти. Авторські майнові права передаються безплатно, без обмежень територіального, часового чи юридичного характеру у всіх областях використання.
 8. Стипендія виплачуватиметься трьома рівними траншами на банківський рахунок, вказаний Переможцем у стипендіальному договорі:
 1. Кінцеві положення
 1. Організатор залишає за собою право остаточної інтерпретації положень цього Регламенту.
 2. Організатор також залишає за собою право змінювати зміст положень цього Регламенту в період реалізації Стипендіальної Програми.
 3. Кандидати, які подали заявку на участь у Конкурсному доборі до дати можливого внесення змін до Регламенту, будуть проінформовані про ці зміни електронною поштою. У разі, якщо для Кандидата ці зміни будуть неприйнятні, то за ним залишається можливість відкликати заявку на участь у Конкурсному доборі.

 

В регламенті рішенням Організатора введено зміни дня 21.10.20222