Maciej Piotrowski

English and Ukrainian below

Maciej Piotrowski – z wykształcenia historyk i ukrainoznawca, z
pasji animator kultury. Prezes Stowarzyszenia Folkowisko. Inicjator
organizacji Spotkań Translatorskich Gorajec 2019 – Rozstaje. Tłumacz z
języka ukraińskiego m.in. w ramach albumu muzycznego Kuby Blokesza „Lwów – Szkice Miejskie”, projektu Jurija Andruchowycza „Antonycz” i książki „Ogień Majdanu” Ośrodka Karta.

 

Historian and the Ukraine expert. His passion is animation of culture. He is a chairman od Folkowisko Association (Stowarzyszenie Folkowisko) and the originator of Translation Meetings Rozstaje in Gorajec in 2019. He is also a translator from Ukrainian, e.g. for Kuba Blokesz musical album „Lwów – Szkice Miejskie”, of the project of Jurij Andruchowycz Antonycz and of book Ogień Majdanu published by Ośrodek Karta Foundation.

 

Мацей Пьотровський – за освітою історик та україніст, за покликанням – аніматор культури. Голова Товариства «Фольковіско». Ініціатор організації Зустрічі Перекладачів Gorajec 2019 – Rozstaje (Ґораєць 2019 – Роздоріжжя). Перекладає з української мови. Серед іншого переклав: поетичні тексти в рамках музичного проєкту Куби Блокеша «Поезія міста Львова», проєкт-концерт Юрія Андруховича «Антонич» та книгу «Вогонь Майдану», яку видав варшавський Осередок«Карта».

Fot. Małgorzata Kawka

Tłumaczenia

26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Більше одного не збиратися

Маска вам не поможе, але не смійте виходити з дому без маски. Взагалі не смійте виходити – чи в масці, чи без. Маска – найдієвіший засіб, але вона не поможе. Обмежте свою діяльність купуванням харчів, ліків і туалетного паперу, але...
Czytaj dalej >>
26.04.2020 Jurij Andruchowycz

Nie zbierać się powyżej jednej osoby

Maseczka ci nie pomoże, ale nie wolno wychodzić z domu bez maseczki. W ogóle wychodzić nie wolno – czy z maseczką czy bez. Maseczka to najskuteczniejszy środek, ale ona nie pomoże. Ogranicz swoją aktywność do kupowania jedzenia, leków i papieru...
Czytaj dalej >>
31.08.2019 Andrij Bondar

Церебро

Саша тоді мені сказала, що дуже боїться потойбічного життя, точніше, його невизначеності. І що найкраще, аби воно було спокійним і без жодних сюжетів. Вона так і сказала: «Щоби без сюжетів». Їй хотілося то теплого моря, то темного екрана, то безгомінного...
Czytaj dalej >>
05.08.2019 Andrij Bondar

Menel

Ludzkie wybory nigdy nie są banalne. Właściwie sama zasada zawsze jest prosta: człowiek z kilku możliwości wybiera jedną, albo najpierw jedną, a potem drugą, a potem trzecią. Dramat rozpoczyna się w momencie podejmowania decyzji. Z jednej strony – wszystko jest...
Czytaj dalej >>
02.08.2019 Andrij Bondar

Менель

Ситуація людського вибору ніколи не буває банальною. Тобто структурно вона завжди проста: з кількох можливостей людина вибирає одну або почергово вибирає то одне, то друге, то третє. Людська драма народжується у процесі прийняття рішення. А отже, з одного боку, все...
Czytaj dalej >>
16.07.2019 Andrij Bondar

Cerebro

Sasza powiedziała mi wtedy, że bardzo boi się życia po śmierci, a dokładniej jego nieokreśloności. Najlepiej, jakby było spokojne i pozbawione fabuły. Właśnie tak powiedziała: „Żadnych fabuł”. Chciała czy to ciepłego morza, czy ciemnego ekranu, a może bezgłośnego majowego pola...
Czytaj dalej >>