Natalia Belczenko

(ur. 1973 w Kijowie) – ukraińska poetka i tłumaczka, absolwentka Wydziału Filologicznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, członkini Ukraińskiego PEN Clubu. Autorka dziewięciu książek poetyckich, m.in. Зримородок (Zrymorodek), 2013; Знаки і знади (Myki i wabiki), 2018; Мурмурація (Murmuracja), 2022. Jej poezję tłumaczono na niemiecki, francuski, angielski, bułgarski, koreański, holenderski, polski, litewski, łotewski, hebrajski, hiszpański. Laureatka Nagrody Huberta Burdy (2000), nagrody w konkursie na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski, ukraiński (2015) oraz nagrody Fundacji im. Łesi i Petra Kowałewych (2019). Stypendystka programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia” (2017). Uczestniczka programu rezydencjalnego Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Instytutu Literatury (2022). Mieszka w Kijowie.

fot. Andrij Jankowski

Tłumaczenia

15.07.2022 Agata Jabłońska

weźcie ziarna słonecznika, chłopcy

do kieszeni, bo będziecie tu leżeć • myśli o strukturze ciasta z których wynikają czynności proste i zrozumiałe: podawanie rzeczy z rąk do rąk jak siew • będziecie tu leżeć, mówiła babinka która przeżyła Hołodomor, Hitlera i Stalina • słuchajcie...
Czytaj dalej >>