Kasia Ioffe

Białoruska poetka, członkini PEN-Club Białorusi. Urodziła się 2 czerwca 1995 roku w Mińsku.

Publikowała w Białorusi pod nazwiskami Kaciaryna Głuchowskaja, Kasia Kawalionak-Głuchowskaja, Kasia Ioffe. Autorka tomików poezji: Biały lew (2011), Kiedy drzewa rosną z głowy (2013). Tłumaczy z polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, zdarzają się tłumaczenia z niemieckiego oraz jidysz.

Finalistka konkursów poetyckich im. Łarysy Geniusz (2009), im. Czesława Miłosza (2011), państwowego konkursu białoruskiej literatury młodzieżowej (2011, nominacja w kategorii Dziedzictwo duchowe) i młodzieżowego konkursu literackiego Bramamar w kategoriach proza i poezja (2014), laureatka dorocznej nagrody literackiej  Złoty apostrof (2020) za najlepszy debiut.

Wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjski, angielski, polski, bułgarski, serbski i ukraiński, publikowane w czasopismach literackich i w zbiorach poezji Ptaki lekkich obyczajów, Mińsk, 2011; To oni a to my, Moskwa, 2021; W języku ciszy, Moskwa, 2021. Na podstawie wierszy Ioffe powstały również utwory muzyczne.

Mieszka w Krakowie, studiuje Krytykę literacką oraz Judaistykę na UJ. Współpracuje z Wielokulturowym Centrum w Krakowie, Queerowym Centrum Kultury, Krakowską Szkołą Poezji im. Aleksandra Fredry, Identity and Law, European Solidarity Corps, Edukacyjną Fundacją Nausika oraz innymi.

Z zawodu jest psychologiem klinicznym ze specjalizacją w arteterapii, posiada też specjalizacje nauczycielki jogi rehabilitacyjnej. Wykształcenie uzyskała w Białorusi, Bułgarii, Ukrainie, USA, Indiach. W Białorusi pracowała w państwowym rehabilitacyjnym szpitalu dziecięcym oraz w domu klubowym zajmującym się rehabilitacją i socjalizacją dorosłych ludzi cierpiących na przewlekłe ciężkie choroby psychiczne.

 

Кася Іофе (раней Кацярына Глухоўская, нар. 2 чэрвеня 1995 г., Мінск).

Сяброўка PEN-Club Беларусі. Аўтарка паэтычных кніг «Белы леў» (2011) і «Калі дрэвы растуць з галавы» (2013). Вершы перакладзеныя на іншыя мовы, апублікаваныя ў літаратурных часопісах «Маладосць», «Верасень», «Дзеяслоў», альманаху «ДВОЕТОЧИЕ : נקודתיים», на паэтычных парталах polutona.ru, pisarze.pl, у зборніках «Птушкі лёгкіх паводзінаў», Мінск, 2011; «Вот они, а вот мы», Масква, 2021; «На языке тишины», Масква, 2021. Раннія вершы ўзятыя на песні гуртоў «S°unduk» («Зоркі», «Давай смяяцца»), «Адарвірог» («Харэя»), «Апоўначы» («Сябар мой»), «Isna Trio» («Па беразе»), «Агатка» (цыкл «Разьмінкі»). Фіналістка паэтычных конкурсаў ім. Ларысы Геніюш (2009), ім. Чэслава Мілаша (2011), «Брамамар» (2014). Творчасць адзначаная ўзнагародай «Залаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» (2020).

Сярод іншага:

  • Перакладае з польскай, рускай, беларускай моў, здараюцца пераклады з нямецкай і ідыш. Удзельнічала ў міжнароднай перакладчыцкай творчай праграме Rozstaje.art (Гараец, 2021).

  • Актывістка таварыства «Беларусы ў Кракаве», арганізатарка культурных мерапрыемстваў і паэтычных спатканняў ад European Solidarity Corps i навуковай фундацыі Nausika.

  • Вядзе заняткі з арт-тэрапіі. На валанцёрскіх асновах праводзіць анлайн-кансультацыі для ахвяр гвалту ў Беларусі. Дапамагае мінскаму клубнаму дому Open Soul па рэабілітацыі людзей з цяжкімі хранічнымі псіхічнымі разладамі.

  • Сябра Шматкультурнага Цэнтру Кракава па дапамозе бежанцам і мігрантам, Квіровага Цэнтру Культуры ў Кракаве, Кракаўскай Школы Паэзіі імя Александра Фрэдры, мінскіх ініцыятыў „Ідэнтычнасць і Права”, „ИМЕНА”, „Human Constanta”, мінскага КД Open Soul па дапамозе людзям з цяжкімі хранічнымі псіхічнымі разладамі.

  • Cтудэнтка магістратур па літаратурнай крытыцы і юдаістыцы на Ягелонскім універсітэце, Кракаў.

Fot. Gosia Kawka

Tłumaczenia

07.04.2021 Hanna Komar

*** (w ustach tego miasta)

w ustach tego miasta sucho nawet po deszczu. na ostatni łyk zostawiam wielkie litery. języki naszych wiz wołają o wilgotne obce alfabety które nie ugaszą pragnienia spękanych skrzydeł – doglądaliśmy ich tak długo, by latać, zanim oddaliśmy, by nie wracać....
Czytaj dalej >>
06.01.2021 Hanna Komar

*** (у роце гэтага горада)

у роце гэтага горада суха, нягледзячы на дажджы. я загалоўныя літары пакідаю на апошні глыток. вільготныя алфавіты чужыя прывабліваюць языкі нашых віз, але не спатоліць смагу закамянелых крылаў, што мы так доўга расцілі, каб лётаць, якімі ахвяравалі, каб не вяртацца....
Czytaj dalej >>