Aleksandra Wojtaszek

Aleksandra Wojtaszek – zajmuje się przede wszystkim tematyką społeczeństw i kultur państw byłej Jugosławii, pracuje jako dziennikarka i tłumaczka oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała w Krakowie, Zagrzebiu i Belgradzie, obecnie pisze doktorat o współczesnej literaturze fantastycznej w Chorwacji i Serbii. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, reportaże, wywiady, recenzje, teksty naukowe i publicystyczne oraz przekłady publikowała m.in. w „Herito”, „Ha!arcie”, „Porównaniach” „Dużym Formacie”, „New Eastern Europe”, „Krytyce Politycznej”, „Ubiqu”, „Književnoj reviji” i dzienniku „Večernji list”. Tłumaczy pisemnie i ustnie z języka chorwackiego, serbskiego i słoweńskiego, najchętniej współczesną prozę.

Fot. Małgorzata Kawka

Aleksandra Wojtaszek bavi se prije svega društvima i kulturama zemalja bivše Jugoslavije, radi kao novinarka i prevoditeljica te vodi nastavu na Jagelonskom sveučilištu. Studirala je u Krakovu, Zagrebu i Beogradu, trenutačno radi na disertaciji o suvremenoj hrvatskoj i srpskoj žanrovskoj fantastici. Surađuje s poljskim časopisom „Tygodnik Powszechny”. Objavljivala je reportaže, intervjue, recenzije, znanstvene i novinske tekstove te prijevode između ostalog u časopisima „Herito”, „Ha!art”, „Porównania” „Duży Format”, „New Eastern Europe”, „Krytyka Polityczna”, „Ubiq”, „Književna revija” i u „Večernjem listu”. Prevodi pismeno i usmeno s hrvatskog, srpskog i slovenskog jezika, najradije suvremenu prozu.

Tłumaczenia

15.09.2019 Kristian Novak

Ciganin, ali najlepši

M / RAHLO TLO Samo su dva iskonska straha, jesi znala to? Rodiš se sa strahom od glasnih zvukova i strahom od padanja. Ozbiljno, imaš na internetu. Ostalih stotinu fobija naučiš od bližnjih. Neke te čuvaju od opasnosti, da. Ali...
Czytaj dalej >>
29.07.2019 Kristian Novak

Cygan, ale najpiękniejszy

MILENA: GRZĄSKI GRUNT Wiesz, że są tylko dwa rodzaje pierwotnego lęku? Z natury człowiek boi się jedynie głośnych dźwięków i upadku. Serio, sprawdź w internecie. Pozostałe miliony fobii zaszczepiają ci bliscy. Fakt, niektóre chronią przed niebezpieczeństwem. Ale większość zmienia nasze...
Czytaj dalej >>