Aleksandra Wojtaszek

English and Croatian below

Aleksandra Wojtaszek – zajmuje się przede wszystkim tematyką społeczeństw i kultur państw byłej Jugosławii, pracuje jako dziennikarka i tłumaczka oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała w Krakowie, Zagrzebiu i Belgradzie, obecnie pisze doktorat o współczesnej literaturze fantastycznej w Chorwacji i Serbii. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, reportaże, wywiady, recenzje, teksty naukowe i publicystyczne oraz przekłady publikowała m.in. w „Herito”, „Ha!arcie”, „Porównaniach” „Dużym Formacie”, „New Eastern Europe”, „Krytyce Politycznej”, „Ubiqu”, „Književnoj reviji” i dzienniku „Večernji list”. Tłumaczy pisemnie i ustnie z języka chorwackiego, serbskiego i słoweńskiego, najchętniej współczesną prozę.

She is mainly occupied with the topics regarding societies and cultures of former Jugoslavia. She works as a journalist, translator, and a lecturer of Jagiellonian University. She studied in Krakow, Zagreb and Belgrad. She is currently working on her ph.D. about contemporary fantasy literature in Serbia and Croatia. She cooperates with Tygodnik Powszechny magazine. She published reports, interviews, review, scientific texts, essays and translations in e.g. Herito, Ha!art, Porównania Duży Format, New Eastern Europe, Krytyka Polityczna, Ubiq, Književna revija and a journal Večernji list. She is a translator and interpreter from Croatian, Serbian and Slovenian. With the biggest pleasure she works on contemporary prose.

Aleksandra Wojtaszek bavi se prije svega društvima i kulturama zemalja bivše Jugoslavije, radi kao novinarka i prevoditeljica te vodi nastavu na Jagelonskom sveučilištu. Studirala je u Krakovu, Zagrebu i Beogradu, trenutačno radi na disertaciji o suvremenoj hrvatskoj i srpskoj žanrovskoj fantastici. Surađuje s poljskim časopisom „Tygodnik Powszechny”. Objavljivala je reportaže, intervjue, recenzije, znanstvene i novinske tekstove te prijevode između ostalog u časopisima „Herito”, „Ha!art”, „Porównania” „Duży Format”, „New Eastern Europe”, „Krytyka Polityczna”, „Ubiq”, „Književna revija” i u „Večernjem listu”. Prevodi pismeno i usmeno s hrvatskog, srpskog i slovenskog jezika, najradije suvremenu prozu.

 

Fot. Małgorzata Kawka

Tłumaczenia

15.09.2019 Kristian Novak

Ciganin, ali najlepši

M / RAHLO TLO Samo su dva iskonska straha, jesi znala to? Rodiš se sa strahom od glasnih zvukova i strahom od padanja. Ozbiljno, imaš na internetu. Ostalih stotinu fobija naučiš od bližnjih. Neke te čuvaju od opasnosti, da. Ali...
Czytaj dalej >>
29.07.2019 Kristian Novak

Cygan, ale najpiękniejszy

MILENA: GRZĄSKI GRUNT Wiesz, że są tylko dwa rodzaje pierwotnego lęku? Z natury człowiek boi się jedynie głośnych dźwięków i upadku. Serio, sprawdź w internecie. Pozostałe miliony fobii zaszczepiają ci bliscy. Fakt, niektóre chronią przed niebezpieczeństwem. Ale większość zmienia nasze...
Czytaj dalej >>