Agnieszka Sowińska

English and Russian below

Tłumaczka z języka rosyjskiego, dziennikarka. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dużym Formacie”, „Wysokich Obcasach Extra”, Dwutygodnik.com. W latach 2011-2015 autorka przeglądu rosyjskich nowości wydawniczych w kwartalniku „Książki. Magazyn do Czytania”. Tłumaczyła książki m.in. Jeleny Czyżowej, Walerija Paniuszkina, Michaiła Chodorkowskiego, Aleksieja Nawalnego. Przełożone przez nią książki Jeleny Czyżowej były nominowane do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Współpomysłodawczyni (wraz z Poliną Justovą) szkoły dla początkujących tłumaczy z języka rosyjskiego Słowa na Słowa w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

She is a translator from Russian and a journalist. She graduated from the Faculty of Theatre Studies at The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. She published e.g. in Gazeta Wyborcza, Duży Format, Wysokie Obcasy Extra, Dwutygodnik.com. Between 2011 and 2015 she was an author of new Russian publications review in quarterly Książki. Magazyn do Czytania. She translated works e.g. of Jelena Czyżowa, Walerij Paniuszkin, Michaił Chodorkowski, Aleksiej Nawalny. The books of Czyżowa in her translation were nominated for Angelus Literary Prize. She and Polina Justowa co-authored the idea of Word to Word School for beginning translators from Russian in The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding.

Переводчик и журналист, по образованию театровед. С октября 2017 – организатор (вместе с Полигой Юстовой) переводческого семинара для начинающих переводчиков в Центре польско-российского диалога и согласия в Варшаве. Важнейшие переводы: Михаил Зыгар „Вся кремлевская рать”, Адам Михник, Алексей Навальный „Диалоги”, Валерий Панюшкин „Рублевка” и „Ройзман. Уральский Робин Гоод”, Елена Чижова „Время женщин” и „Планета грибов”, Михаил Ходорковсий „Тюремные люди”.

Tłumaczenia

12.09.2019 Dmitrij Daniłow

Тихая жизнь

Хорошо было бы Написать книгу Простую, спокойную книгу О тихой жизни Книгу без приключений Без важных, необыкновенных Событий Книгу, ну, например О годе жизни Самого обычного Человека Или о десяти годах жизни Или о всей жизни Описать жизнь Просто нормального...
Czytaj dalej >>
12.09.2019 Dmitrij Daniłow

Ной среди чужих

Лодку большую прадед наш Решил построить для внуков Строил всю жизнь Так пел Александр Градский В одном советском фильме И там дальше разные предки Достраивали эту лодку Хотя, казалось бы Что это такое – лодка Вполне мог бы ее Сам...
Czytaj dalej >>
05.09.2019 Dmitrij Daniłow

Noe wśród obcych

Łódź dużą pradziad nasz Dla wnuków wybudować chciał Budował ją całe życie Tak śpiewał Aleksandr Gradskij W jednym sowieckim filmie A potem kolejne pokolenia Budowały po kawałku tę łódź Choć, mogłoby się zdawać, To nic wielkiego – łódź Pradziad przecież...
Czytaj dalej >>
19.07.2019 Dmitrij Daniłow

Ciche życie

Dobrze by było Napisać książkę Zwyczajną, spokojną książkę O cichym życiu Książkę bez przygód Bez ważnych, niecodziennych Wydarzeń Książkę, no powiedzmy O roku życia Najzwyklejszego Człowieka Albo o dziesięciu latach Albo o całym życiu Opisać po prostu Życie normalnego człowieka...
Czytaj dalej >>