Olga Hund

English and Serbian below

Urodzona w Małopolsce. W dzieciństwie jeździła na wakacje do Rabki i Krynicy Zdroju. Skończyła studia, ale nie pamięta co i kiedy, za to na pamięć na całą Granicę Nałkowskiej i książkę o ziołach doniczkowych. W sercu ma czarne niebo, w domu – psa.

 

She was born in Malopolska Region. As a child she would go on holiday to Rabka and Krynica Zdrój. She graduated from some faculty but she cannot remember what and when it was; however, she knows by heart entire Frontier of Nałkowska and a book about potted herbs. In her heart she has a black sky, and at home – a dog.

 

Rođena u Malopoljskoj. U detinjstvu provodila raspuste u Rabki i Krinjici Zdruju. Završila fakultet, ali se ne seća koji i kad, ali zato zna napamet celu Granicu Nalkovske i knjigu o sobnim biljkama. U srcu joj je crno nebo, kod kuće – pas.

 

fot. Jasza Strongin

Utwory

11.09.2019 Olga Hund

Psi sitnih rasa

Najpre je pao sneg i bila sam nemoćna. Potom je počelo da se zaoštrava. Potom sam šest puta boravila na zatvorenim odeljenjima nekoliko psihijatrijskih bolnica, mahom u Kobježinu. Na kraju su me na silu poslali na grupnu bihevioralnu terapiju i...
Czytaj dalej >>
18.07.2019 Olga Hund

Psy ras drobnych

Najpierw spadł śnieg i byłam bezradna. Później zaczęło się jątrzyć. Później sześć razy byłam na oddziałach zamkniętych kilku szpitali psychiatrycznych, najczęściej w Kobierzynie. Za ostatnim razem przymusowo skierowano mnie na grupową terapię behawioralną i kiedy – po trzech miesiącach codziennej...
Czytaj dalej >>