Andrzej Stasiuk

Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka w Beskidzie Niskim. Prozaik i eseista. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Literackiej Nike 2005, Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Austriackiej Nagrody Państwowej w dziedzinie literatury europejskiej 2016. Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, a także na koreański. W języku rosykskim ukazały się dotychczas Biały kruk, Dukla, Dzięwięć, Jadąc do Babadag i fragmenty innych.

Анджей Стасюк родился в 1960 году в Варшаве. Живет в Бескиде Низком. Прозаик и эссеист. Лауреат множества премий, в числе которых Литературная премия «Нике-2005», Международная литературная премия Виленицы-2008, Литературная премия Гдыня-2010, Европейская литературная премия-2016. Его книги переведены почти на все европейские языки, а также не корейский. Русскому читателю знакомы такие произведения Стасюка, как «Белый ворон» (Азбука-классика, 2003), «Дукля» (НЛО, 2004), «Девять» (Азбука-классика, 2005), «На пути в Бабадаг» (НЛО, 2009), а также фрагменты других книг.

Foto © Cai Caslavinieri

Utwory

15.09.2019 Andrzej Stasiuk

Babka i duchy (z tomu Grochów)

Moja babka mieszkała na Podlasiu. Chata nie stała we wsi. Mówiło się na to „kolonia” — luźno rozrzucone zagrody, oddzielone osikowymi zagajnikami i szpalerami starych, strzelistych topól. Dom stał w sadzie. Latem w samo południe panował tutaj chłód. Jabłonie były...
Czytaj dalej >>
06.08.2019 Andrzej Stasiuk

«Бабка и ду́хи» из сборника «Грохов»

Моя бабка жила в Подлясье. Хата стояла не в деревне. Это называли «выселками» — свободно раскиданные дворы, отделенные друг от друга осиновыми рощами и шпалерами старых остроконечных тополей. Дом был окружен садом. Летом, в разгар дня, здесь царила прохлада. Яблони...
Czytaj dalej >>