Natalia Rusiecka

Natalia Rusiecka (ur. 1974), slawistka, białorutenistka, poetka, tłumaczka. Adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tłumaczy literaturę polską i ukraińską na język białoruski oraz rosyjski, a także literaturę białoruską na język polski. Autorka tomików poezji Dva biassońni (2004) i Kaštany ŭ kiešniach (2015). Przekłady literackie były publikowane w wydaniach książkowych oraz na łamach periodyków w Białorusi i Polsce.

 

Fot. Gosia Kawka

Tłumaczenia

01.07.2021 Uładzimir Lankievič

*** [teraz miarą sukcesu jest to]

teraz miarą sukcesu jest to że nie trafiłeś na zdjęcie że nikt cię nie zapamiętał nie zidentyfikował nie oznaczył cieszysz się nikt się tobą nie interesuje   aż wstyd się przyznać twoja wymarzona rola bohater drugoplanowy   przekrój aresztu to...
Czytaj dalej >>
01.07.2021 Uładzimir Lankievič

*** [цяпер мера поспеху]

цяпер мера поспеху калі ты не трапіў на здымак цябе не запомнілі не апазналі ніхто не затэгаў ты рады ты не цікавіш нікога сорамна іншым прызнацца твая няёмкая мара быць другарадным персанажам ізалятар у разрэзе самы бяздарны комікс працуе групоўка...
Czytaj dalej >>
01.07.2021 Nasta Kudasawa

*** [obudź się, duszo wędrowna]

obudź się, duszo wędrowna, spójrz na ten świat dookoła! tutaj umarli z rozpaczy kafka, huxley i orwell. tu nie ma dna i wpada się do rozpadliny. w każdej dzielnicy tu koniec świata w wersji mini. obudź się, psyche, tułaczko! chodźmy...
Czytaj dalej >>
01.05.2021 Nasta Kudasawa

*** [прачынайся, вандроўная]

прачынайся, вандроўная, бачыш, дзе мы захраслі?! тут сканалі ад роспачы кафка, оруэл, хакслі. тут не ведаюць дна і ўсе разам лятуць у прадонне. тут па міні-армагедоне ў кожным раёне. прачынайся, псіхея, вандроўніца! пойдзем на шпацыр! тут любілі маўчаць, таму зараз...
Czytaj dalej >>