Miroslav Tomek

Miroslav Tomek (1984, Praha) vystudoval historii a ukrajinistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Překládá z ukrajinštiny a běloruštiny. Spolu s Alexejem Sevrukem přeložil povídkovou sbírku Serhije Žadana Big Mac (2011) a román Jurije Andruchovyče Moskoviáda (2015), ze současné ukrajinské poezie převedl do češtiny sbírku nekrokomunistického básníka Vána Kruegera Poslední Leninův polibek (2018) a také drobný výbor pražských básní Oleha Kocareva Chaplinovo náměstí (2018). Překlad románu Valerjana Pidmohylného Město vyjde na podzim roku 2019. Z běloruštiny přeložil texty Maksima Hareckého, Vaclava Lastouského či Ihnata Abdziraloviče. Jako recenzent a publicista sleduje ukrajinský literární a šířeji kulturní provoz – své texty uveřejňuje především v časopise A2, ale také v překladatelském časopise Plav či v literární revue Host. Pracuje v Českém rozhlase.

Мірослав Томек (1984, Прага), закінчив спеціальності історія та українська мова і література на філософському факультеті Карлового університету у Празі. Перекладає з української та білоруської мов на чеську. Разом з Олексієм Севруком переклав збірку оповідань Сергія Жадана „Біґ  Мак” (2011) і роман Юрія Андруховича „Московіада” (2015). Із сучасної української поезії переклав збірку віршів некрокомуністичного поета Вана Крюгера „Прощальний поцілунок Ілліча” (2018) і також вірші Олега Коцарева „Площа Чарлі Чапліна” (2018). Переклад роману українського класика Валеряна Підмогильного „Місто” вийде друком в осені 2019. З білоруської переклав тексти Максима Гарецького, Вацлава Ластовського та Ігната Абдзіраловіча. Слідкує також за літературним та взагалі культурним життям в Україні і у всій східній Європі та публікує тексти з цієї теми у часописах „А2”, „Плав” чи „Гост”. Працює на Ческому радіо.

Tłumaczenia

06.08.2019 Artem Czapaj

Náplava

Jste všichni ztracená generace. Gertruda Steinová Ernestu Hemingwayovi DÍL PRVNÍ 1 Jura Tkačuk přece jen postavil šálek čaje na stůl a přistoupil k oknu, aby se podíval, co se to venku děje. Do okna v kuchyni svítilo březnové slunce. Jura...
Czytaj dalej >>
08.07.2019 Artem Czapaj

Понаїхали

Усi ви — загублене поколiння. Гертруда Стайн — Ернесту Хемiнгуею ЧАСТИНА ПЕРША 1 Юра Ткачук усе-таки поставив чашку з чаєм на стiл i встав до вiкна глянути, що вiдбувається надворi. У вiкно кухнi свiтило березневе сонце. Юра мружив очi. Сьогоднi...
Czytaj dalej >>