Marie Iljašenko

Marie Iljašenko (ur. 1983 w Kijowie) – czeska poetka z korzeniami ukraińskimi (po ojcu) i czesko-polskimi (po matce). W wieku ośmiu lat przeprowadziła się z rodziną do Czech. Studiowała komparatystykę literacką i rusycystykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, stypendystka m.in. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 2015 roku wydała zbiór poetycki Osip míří na jih (Osip rusza na południe), nominowany do najważniejszej czeskiej nagrody literackiej Magnesia Litera w kategorii Odkrycie Roku za „kulturalny, historyczny i społeczny wymiar tomu, w którym przeplatają się wątki żydowskie, prawosławne, środkowo- i wschodnioeuropejskie”. Jej utwory są przekładane na angielski, niemiecki, polski (Zofia Bałdyga), węgierski i ukraiński. Jako autorka krótkich felietonów jest związana z portalem iLiteratura.cz, pracuje jako redaktorka wydawnictwa i tłumaczka z języków ukraińskiego i rosyjskiego, tłumaczyła m.in. prozę Jurija Andruchowycza.

Marie Iljašenko (born in 1983 in Kyiv) – a Czech poet of Ukrainian and Czech-Polish origin. At the age of eight she moved with her family from Ukraine to the Czech Republic. She studied comparative literary studies and Russian studies at the Charles University in Prague and at A. Mickiewicz University in Poznań. In 2015, she debuted with a poetry collection Osip míří na jih (Osip goes south), nominated for the most important Czech literary award Magnesia Litera in the prestigious category Discovery of the Year for the „cultural, historical and social dimension of the volume, in which Jewish, Orthodox, Middle- and East European themes intertwine „. Her output is translated into English, German, Polish (Zofia Bałdyga), Hungarian and Ukrainian. She is also a columnist for the iLiteratura.cz portal, works as an editor of one of the Prague publishing houses and translator from Ukrainian and Russian, she translated a.o. the prose of Yuri Andrukhovych into Czech.

Utwory

25.09.2020 Marie Iljašenko

Z Homera

Plac Letná. Lata mojej Iliady: ci ludzie w siodłach, ludzie w mundurach, kibice Sparty, ich ryk, ciche sady —– bez szlaków i bez odwrotu lektura.   Z bólu ręki mogę wróżyć deszcze, przyloty hiperborejskich wron. Z bólem ręki tylko wróżę...
Czytaj dalej >>
25.02.2020 Marie Iljašenko

Z Homéra

Letenské náměstí. Léta mé Iliady: ti lidé v pláštích, lidé na koních, řvoucí sparťané, tiché sady —– čtení bez cest a bez návratu z nich.   Z bolesti rukou můžu věštit deště, přílet hyperborejských vran. S bolestí rukou můžu leda věštit —– a to...
Czytaj dalej >>