Ałła Gorbunowa

Ur. w 1985 r., w Leningradzie, poetka, pisarka, krytyk literacki. Ukończyła filozofię na uniwersytecie w Petersburgu, jako poetka zadebiutowała w 2003 roku. Laureatka nagrody Debiut (2005) oraz Literackiej Nagrody im. Andrieja Białego (2019).
Książkę „Koniec świata, moja miłość” znamienita krytyczka literacka Galina Józefowicz uznała w swojej recenzji za jedną z najważniejszych książek roku 2020 w literaturze rosyjskiej.

Utwory

13.10.2020 Ałła Gorbunowa

Z miłości do ciemnego lasu

PIEŚŃ LUDZKICH DZIECIĄT O STAREJ OKCE IDĄCEJ DO DOMU  Ludzkie dziecięta, głupie człowiecze dziatki chowają się za gałązkami w zimowym lesie, śledzą starą Okkę. Stara Okka idzie ścieżką do swojego domu; za ścieżką – jezioro, pada śnieg. Dzieci śledzą Okkę i w...
Czytaj dalej >>
12.09.2020 Ałła Gorbunowa

Мы любим тебя, темный лес

ПЕСНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕТЕНЫШЕЙ ПРО СТАРУЮ ОККУ, ИДУЩУЮ ДОМОЙ ПО ТЕМНОМУ ЛЕСУ Человеческие детеныши, глупые человеческие детки, прячутся за ветками в зимнем лесу, следят за старой Окку. Старая Окку идет по тропе к своему дому; за тропой – озеро, падает снег....
Czytaj dalej >>