Aida Bagić

Urodzona w 1965 roku w Zagrzebiu. Absolwentka lingwistyki i filozofii na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu oraz politologii na Uniwersytecie Massachusetts w Amherst (USA). Wydała trzy tomy poetyckie: Ako se zovem Sylvia (2007), Tijela su laka meta (2014) oraz Nizvodno, rijekama (2019), a także zbiór krótkich form prozatorskich Znam li ja gdje živim (2012). Jej wiersze zostały przetłumaczone na język niemiecki, angielski, polski i słoweński, a kilka z nich znalazło się w antologii współczesnej europejskiej poezji lesbijskiej Brez besed ji sledim (2015). Współtworzyła i współprowadziła szereg projektów feministycznych i pokojowych.

 

Rođena je 1965. u Zagrebu. Diplomirala je opću lingvistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te magistrirala političke znanosti na Sveučilištu Massachusetts, u Amherstu, SAD. Objavila je tri zbirke pjesama Ako se zovem Sylvia (2007.), Tijela su laka meta (2014.) i Nizvodno, rijekama (2019.) te zbirku kratkih proza Znam li ja gdje živim (2012.). Pjesme su joj prevedene na njemački, engleski, poljski i slovenski, a nekoliko je uvršteno u antologiju suvremene europske lezbijske poezije Brez besed ji sledim (2015.) Sudjelovala je u pokretanju i radu niza feminističkih i mirovnih inicijativa.

 

Utwory

13.04.2022 Aida Bagić

Czy wiem, gdzie żyję

Wstawianie wody na herbatę, czynność całkiem zwykła i dla wielu codzienna, łączy mnie z człowiekiem, który mieszka w jaskini i którego dziś poszukują wyszkoleni żołnierze, urządzenia satelitarne, siły zbrojne oraz ich sojusznicy. Mówią, że Osama bin Laden prowadzi ascetyczne życie,...
Czytaj dalej >>
13.04.2022 Aida Bagić

Pocztówki należy wysyłać od razu

Wiele jest rzeczy, których dziś nie rozumiem. Nagromadziło się przez lata. Mimo to wszystkie te niezrozumiałości starannie układam na półkach, wpisuję do katalogu i notuję poziom niezrozumienia. Nasza pocztówka na przykład. Kupiłyśmy ją jeszcze na Dugim Otoku i do nikogo...
Czytaj dalej >>
13.01.2022 Aida Bagić

Znam li ja gdje živim

Pristavljanje vode za čaj, jedna radnja posve obična i mnogima svakodnevna, vezuje me sa čovjekom koji živi u pećini i za kojim danas tragaju obučeni vojnici, satelitske naprave, vojne sile i njihovi sljedbenici. Osama bin Laden, kažu, živi asketskim životom,...
Czytaj dalej >>
13.01.2021 Aida Bagić

Razglednice valja odmah poslati

Mnogo je toga što danas ne razumijem, nagomilalo se s godinama. Svejedno sve te nerazumljivosti uredno slažem na police, upisujem u katalog i bilježim razinu nerazumljivosti. Naša razglednica, na primjer, kupile smo je zajedno, još na Dugom otoku i nikome je...
Czytaj dalej >>