Anna Waligórska

– artystka malarka, projektantka, ilustratorka, nauczycielka akademicka na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktor sztuki. Jej specjalnością jest malarstwo, zajmuje się także malarstwem ściennym i witrażem. Urodziła się w 1979 roku w Bydgoszczy.

Współautorka (wraz z Miłoszem Waligórskim) książek: Małe prozy (2016) oraz Ziele i zoo (2019). Wydała także Monografię Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu ASP w Gdańsku (2017).

Jako autorka ilustracji współpracuje z wydawcami literatury pięknej (m.in. Książkowe Klimaty, Znak).

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008) oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2018), dwukrotna laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (2006, 2014), oraz Fundacji im. Franciszki Eibisch (2007).

Laureatka Międzynarodowego Konkursu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, którego przedmiotem było stworzenie identyfikacji wizualnej (grafiki na wiatach przystankowych) Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (2012).

Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Jej prace można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Nahim Isaias w Guayaquil (Ekwador), w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, a także na stronie www.annawaligorska.com.

Mieszka na Żuławach.

Fot. Magdalena Domańska

Wszystkie prace: