Patrycja Chajęcka

Z wykształcenia antropolożka, serbistka i filolożka polska. Studiowała też etnologię i kroatystykę na Uniwersytecie w Zagrzebiu. W Instytucie Slawistyki PAN pisze doktorat o przemianach obrazu Zagrzebia w prozie chorwackiej po 1918 roku. Sekretarz redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”. Recenzje, szkice, eseje, wywiady oraz przekłady publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „eleWatorze”, „Fabulariach”, „artPapierze” oraz „Arteriach”. Mieszka w Warszawie i Zagrzebiu.

 

Magistrirala je etnologiju, srbistiku te poljski jezik i književnost na Varšavskom sveučilištu. Studirala je također etnologiju i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Institutu za slavistiku Poljske akademije znanosti piše doktorat o promjenama slike Zagreba u hrvatskoj prozi nakon 1918. godine. Urednička je tajnica časopisa „Slavia Meridionalis“. Recenzije, skice iz oblasti književne kritike, eseje, intervjue i prijevode objavljivala je u mnogim poljskim časopismima. Živi u Varšavi i Zagrebu.

Tłumaczenia

13.04.2022 Aida Bagić

Czy wiem, gdzie żyję

Wstawianie wody na herbatę, czynność całkiem zwykła i dla wielu codzienna, łączy mnie z człowiekiem, który mieszka w jaskini i którego dziś poszukują wyszkoleni żołnierze, urządzenia satelitarne, siły zbrojne oraz ich sojusznicy. Mówią, że Osama bin Laden prowadzi ascetyczne życie,...
Czytaj dalej >>
13.04.2022 Aida Bagić

Pocztówki należy wysyłać od razu

Wiele jest rzeczy, których dziś nie rozumiem. Nagromadziło się przez lata. Mimo to wszystkie te niezrozumiałości starannie układam na półkach, wpisuję do katalogu i notuję poziom niezrozumienia. Nasza pocztówka na przykład. Kupiłyśmy ją jeszcze na Dugim Otoku i do nikogo...
Czytaj dalej >>
13.01.2022 Aida Bagić

Znam li ja gdje živim

Pristavljanje vode za čaj, jedna radnja posve obična i mnogima svakodnevna, vezuje me sa čovjekom koji živi u pećini i za kojim danas tragaju obučeni vojnici, satelitske naprave, vojne sile i njihovi sljedbenici. Osama bin Laden, kažu, živi asketskim životom,...
Czytaj dalej >>
13.01.2021 Aida Bagić

Razglednice valja odmah poslati

Mnogo je toga što danas ne razumijem, nagomilalo se s godinama. Svejedno sve te nerazumljivosti uredno slažem na police, upisujem u katalog i bilježim razinu nerazumljivosti. Naša razglednica, na primjer, kupile smo je zajedno, još na Dugom otoku i nikome je...
Czytaj dalej >>