Jelena Jović

English and Serbian below

Uczy, tłumaczy i kończy doktorat (na polonistyce w Belgradzie; teksty antropologiczne, historycznoliterackie, prozę: Ciemno prawie noc Joanny Bator, Morfinę Szczepana Twardocha, Lubiewo Michała Witkowskiego, Lód Jacka Dukaja; o postkolonializmie i polskim dyskusie postzależnościowym, tzw. postpost).

She teaches, translates and is finishing her Ph.D. thesis on the Faculty of Polish Studies in Belgrade, which examins texts of anthropology,  history of literature and the proses of Joanna Bator, Szczepan Twardoch, Michał Witkowski, Jacek Dukaj in the context of postcolonialism and Polish 'postpost’ discourse of postcolonial dependance.

Predaje, prevodi i privodi kraju doktorat (na beogradskoj polonistici; antropološke i književnoistorijske tekstove, prozu: Mračno da skoro je noć Joane Bator, Morfijum Ščepana Tvardoha, Lubjevo Mihala Vitkovskog, Led Jaceka Dukaja; o postkolonijalizmu i poljskom diskursu postzavisnosti, tzv. postpost).

Tłumaczenia

11.09.2019 Olga Hund

Psi sitnih rasa

Najpre je pao sneg i bila sam nemoćna. Potom je počelo da se zaoštrava. Potom sam šest puta boravila na zatvorenim odeljenjima nekoliko psihijatrijskih bolnica, mahom u Kobježinu. Na kraju su me na silu poslali na grupnu bihevioralnu terapiju i...
Czytaj dalej >>
18.07.2019 Olga Hund

Psy ras drobnych

Najpierw spadł śnieg i byłam bezradna. Później zaczęło się jątrzyć. Później sześć razy byłam na oddziałach zamkniętych kilku szpitali psychiatrycznych, najczęściej w Kobierzynie. Za ostatnim razem przymusowo skierowano mnie na grupową terapię behawioralną i kiedy – po trzech miesiącach codziennej...
Czytaj dalej >>