Wojciech Kuczok

English below

polski prozaik, krytyk filmowy, scenarzysta, a także poeta i speleolog (z zamiłowania). Przyszedł na świat 18 października 1972 r. w Chorzowie.

Największą sławę przyniosła mu powieść „Gnój”, dzięki której stał się laureatem Paszportu „Polityki” (2003 r.), a także otrzymał Nagrodę Literacką NIKE (2004 r.) oraz nagrodę Krakowska Książka Miesiąca (marzec 2004 r.). Utwór traktuje o poważnym problemie wielu polskich rodzin (nie tylko w środowisku śląskim) jakim jest przemoc fizyczna rodziców wobec dzieci i jej zgubny wpływ na dorastanie i rozwój emocjonalny oraz psychiczny młodego człowieka.

Powieść „Senność” ukazała się w 2008 r. i na jej kanwie autor po raz kolejny napisał scenariusz do filmu Magdaleny Piekorz o tym samym tytule.

Jak zauważają krytycy, jego powieści pełne są naznaczonych kpiną portretów, które stają się pretekstem do snucia ironicznych uogólnień na temat ludzkiego losu i stanowią wiwisekcję rozmaitych etosów – rodzicielskiego, małżeńskiego, sąsiedzkiego, zawodowego.

Kuczok jest mistrzem w nakreślaniu językowej charakterystyki bohaterów; jego prozę cechuje plastyczność opisu, która umożliwia opowiadanie zajmujących, ciekawych historii i przedstawianie losów bohaterów wywodzących się z różnych środowisk.

Największą zaś jego zasługą jest to, że w łatwy sposób prowadzi on czytelnika po wykreowanym przez siebie świecie i umożliwia mu pełne zachłyśnięcie się w nim. W tym celu używa języka potocznego, ulicznego, a nierzadko i nasyconego śląską gwarą. Kuczok świetnie sprawdza się w tej roli, a jego zabawa słowem i podszywanie się pod swoje postacie sprawia, że czytelnik bez problemu odnajduje się w tym świecie.

Kuczok to pisarz, który z jednej strony potrafi zauroczyć subtelnością uczuć i wrażliwością, a z drugiej rozśmieszyć; czasami też pocieszyć.

He is a Polish prose writer, film critic, playwright and poet. His intersts include also speleology. He was born in 1972 in Chorzów.

He gained popularity after publishing his novel  Muck (Gnój), for which he was awarded Polityka’s Passport (Paszport Polityki) in 2003, NIKE Literary Award, and Krakow Book of the Month in March 2004. The book explores a serious problem of many Polish families (not only of Silesia Region) that is violence of parents towards children, and its destructive impact on upringing and psycho-emotional development of the youth. His novel Sleepiness (Senność) was published in 2008 and became the basis of the script the author wrote for Magdalena Piekorz’s film under the same title.

As his critics notice, his novels are filled with portraits marked by mockery that become a premise of ironical, generalised depiction of human fate and a vivisection of several ethoses – parental, conjugal, professional or the one of neighbourhood.

He has mastered art of mapping out his personages with the language; his prose is marked by pictorial descriptions that enable interesting, engaging story-telling and presentation of characters coming from very different backgrounds. His main merit is easiness with which he leads his reader through the world he created and makes him relish it. He does it with the language – informal one, the one of the street, not rarely soaked with Silesian dialect. Kuczok is a writer that on one hand charms you with subtleness of emotions and sensitivity, on the other – makes you laugh, on the third – is uplifting.

Fot. Mgieuka [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Dzieła autora

14.08.2019 Wojciech Kuczok

Senność

1 Adam jest zmęczony, wciąż niewiele miejsc się zwalnia, ludzie cuchną słodko-kwaśnym potem, wchodzą i wychodzą, Adam usiadłby, ale wie, że wymiana staruszek na przystankach nie pozwoli mu przysiąść na dłuższą chwilę w spokoju, będzie musiał ustąpić miejsca albo udawać,...
Czytaj dalej >>
14.08.2019 Wojciech Kuczok

Pospanost

1 Adam je umoran, uvek ima malo slobodnih mesta, ljudi vonjaju na slatkokiselkasti znoj, ulaze i izlaze. Adam bi seo, ali zna da mu bakice koje izlaze i ulaze na stanicama neće dozvoliti da dugo sedi mirno, moraće ili da...
Czytaj dalej >>