Michaił Jelizarow

Pisarz i muzyk, urodzony w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Przez kilka lat mieszkał w Berlinie, a obecnie tworzy w Moskwie, w języku rosyjskim. Za powieść Bibliotekarz otrzymał nagrodę „Rosyjski Booker” (2008), a za najnowszy utwór – Ziemię, „Nacjonalnego bestsellera” (2020). Wydał jedenaście albumów muzycznych w klimacie punkowej ballady.

 

Fot. By Mollyglott – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76145884

Dzieła autora

12.10.2020 Michaił Jelizarow

Земля (фрагмент)

В ту ночь я не выключал свет и разглядел Алину. Хоть и наспех, но пролистал тот жутковатый комикс, в который она, повинуясь какой-то бесноватой, болезненной прихоти, превратила своё тело. От паха через весь живот тянулся прозекторский шов – искусная, реалистично выполненная татуировка, имитирующая грубоватые, размашистые...
Czytaj dalej >>
12.10.2020 Michaił Jelizarow

Ziemia (fragment)

Tej nocy nie wyłączałem światła i dokładnie obejrzałem Alinę. Przekartkowałem, co prawda pośpiesznie, ten groteskowy komiks, w który, posłuszna jakiejś szatańskiej, chorobliwej fantazji, zamieniła swoje ciało. Od pachwiny przez cały brzuch ciągnął się autopsyjny szew – realistyczny, misternie wykonany tatuaż,...
Czytaj dalej >>