Agata Firlej

Agata Firlej, profesorka w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu, komparatystka, badaczka teatru, tłumaczka literatury czeskiej. Autorka książek i artykułów z zakresu: reprezentacji Zagłady w czeskiej dramaturgii i prozie („Nieobecność. Ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii”, 2016), przekładu literackiego i recepcji literatury czeskiej w Polsce, tłumaczka czeskiej poezji i sztuk teatralnych. Zainteresowana kulturą żydowską i area studies.

Agata Firlej, professor in the Institute of Slavic Philology, A. Mickiewicz University in Poznań, comparative and theatre researcher, translator of Czech literature. Author of books and articles on the representation of the Holocaust in Czech drama and prose (Absence. Representation of the Shoah in Czech Drama, 2016), literary translation and reception of Czech literature in Poland, translator of Czech poetry and theatre plays. Interested in Jewish culture and area studies.

 

Tłumaczenia

25.09.2020 Marie Iljašenko

Z Homera

Plac Letná. Lata mojej Iliady: ci ludzie w siodłach, ludzie w mundurach, kibice Sparty, ich ryk, ciche sady —– bez szlaków i bez odwrotu lektura.   Z bólu ręki mogę wróżyć deszcze, przyloty hiperborejskich wron. Z bólem ręki tylko wróżę...
Czytaj dalej >>
25.02.2020 Marie Iljašenko

Z Homéra

Letenské náměstí. Léta mé Iliady: ti lidé v pláštích, lidé na koních, řvoucí sparťané, tiché sady —– čtení bez cest a bez návratu z nich.   Z bolesti rukou můžu věštit deště, přílet hyperborejských vran. S bolestí rukou můžu leda věštit —– a to...
Czytaj dalej >>