Wybierz wersję:

Book from the Sky

ч

чатыры тысячы няісных іерогліфаў –
гісторыя маёй трывогі,
маўчаннем выразаная па дрэве.

чатыры тысячы няісных іерогліфаў –
інсталяцыя маіх сноў
у музеі бяссоння:
кручуся на белых прасцінах старонак,
б’юся аб мяккія сцены вокладак,
плачу ў вузел утаймавальнай кашулі.

чатыры тысячы няісных іерогліфаў –
паэзія гвалту,
слоўнік надзеі.

колькі б галасоў
ні вучылі мяне гаварыць,
застаюся непісьменнай.

Wybierz wersję:

Book from the Sky

c

cztery tysiące nieistniejących hieroglifów –
historia mojej trwogi
wyryta milczeniem w drewnie.

cztery tysiące nieistniejących hieroglifów –
instalacja moich snów
w muzeum bezsenności:
obracam się na białych prześcieradłach stronic,
obijam miękkie ściany okładek,
płaczę w supeł kaftanu bezpieczeństwa.

cztery tysiące nieistniejących hieroglifów –
poezja przemocy,
słownik nadziei.

ile by głosów
nie probowało nauczyć mnie mówić,
pozostaję wciąż niepiśmienna.

 

Copyright for Polish translation Kasia Ioffe, 2021
Tłumaczenie powstało na warsztatach Rozstaje 2021 finansowanych przez Visegrad Fund
The translation was created during the Rozstaje 2021 workshop supported by the Visegrad Fund
Zobacz inne utwory autora->
Zobacz inne utwory w tym języku->