Wybierz wersję:

*** (у роце гэтага горада)

у

у роце гэтага горада
суха, нягледзячы на дажджы.
я загалоўныя літары
пакідаю на апошні глыток.
вільготныя алфавіты чужыя
прывабліваюць языкі нашых віз,
але не спатоліць смагу
закамянелых крылаў,
што мы так доўга расцілі,
каб лётаць, якімі
ахвяравалі, каб не вяртацца.

 

Wybierz wersję:

*** (w ustach tego miasta)

w

w ustach tego miasta

sucho nawet po deszczu.

na ostatni łyk zostawiam

wielkie litery.

języki naszych wiz wołają

o wilgotne obce alfabety

które nie ugaszą pragnienia

spękanych skrzydeł –

doglądaliśmy ich tak długo,

by latać, zanim

oddaliśmy, by nie wracać.

Copyright for Polish translation Kasia Ioff, 2021
Tłumaczenie powstało na warsztatach Rozstaje 2021 finansowanych przez Visegrad Fund
The translation was created during the Rozstaje 2021 workshop supported by the Visegrad Fund
Zobacz inne utwory autora->
Zobacz inne utwory w tym języku->