Kristian Novak

English and Croatian below

Kristian Novak urodził się w 1979 roku w Baden-Baden w Niemczech jako dziecko chorwackich gastarbeiterów. Po śmierci ojca, wraz z mamą i siostrą wrócił do rodzinnej wsi w chorwackim Međimurju [Medzimuriu]. Ten region położony na pograniczu ze Słowenią i Węgrami jest istotnym elementem jego twórczości i miejscem akcji wszystkich powieści. Na Uniwersytecie w Zagrzebiu ukończył kroatystykę i germanistykę, a następnie doktoryzował się z lingwistyki. Obecnie pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie w Rijece. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim socjolingwistyki, wielojęzyczności i językoznawstwa porównawczego, a ich efektem jest obszerne studium dotyczące wielojęzyczności i tożsamości kolektywnej członków ruchu iliryjskiego. Jest także byłym reprezentantem Chorwacji w karate. Wydał do tej pory trzy powieści – w 2005 roku zadebiutował utworem Obješeni, ale prawdziwą sławę przyniosły mu dwie późniejsze powieści: Črna mati zemla (2013) i Ciganin, ali najljepši (2016). Otrzymał za nie najważniejsze chorwackie nagrody prozatorskie, m.in. Nagrodę T-portalu za najlepszą powieść roku (dwukrotnie) oraz nagrodę Ksaver Šandor Đalski (za powieść Ciganin…). Obydwie powieści doczekały się przekładów na języki obce (m.in. węgierski, czeski, słoweński, niemiecki) oraz bardzo dobrze przyjętych adaptacji teatralnych – Črna mati zemla jest grana w zagrzebskim teatrze ZKM, natomiast Ciganin, ali najljepši w Chorwackim Teatrze Narodowym (HNK).

He was born in 1979 in Baden-Baden, Germany in a family of Croatian guest workers.

After the death of his father he returned with his mother and sister to his native village in Croatian region of Međimurju, which, located in the boarderland between Slovenia and Hungary is a vital element of his works, and a setting of all his novels. He graduated from the faculties of Croatian and German Studies at the University of Zagreb and he received a Ph. D. in linguistics. He currently works as a lecturer at the University of Rijeka. His scientific interest primarily include socio-linguistics, multilingualism and comparative linguistics, and they have resultet in the comprehensive study on  multilingualism and collective identity of the members of  the Illyrian movement.

He is also a former representative of Croatia in karate. So far he has published three novels, debuting with Obješeni in 2005, but receiving real recognition with the two books that followed: Črna mati zemla (2013) and Ciganin, ali najljepši (2016). He was awarded the most important Croatian literary prose awards, i.e. T-portal Award for the best book of the year (twice) and Ksaver Šandor Đalski Award (for Ciganin…). Both of his later books have been translated into Hungarian, Czech, Slovenia, German, as well as have been adapted into theatre plays that  are very popular: Črna mati zemla is a drama played in Zagrebian ZKM Theatre and  Ciganin, ali najljepši  in Croatian National Theatre (HNK).

Kristian Novak rođen je 1979. godine u  Baden-Badenu u Njemačkoj kao dijete hrvatskih gastarbajtera. Nakon smrti oca, vratio se s mamom i sestrom u rodno selo u Međimurju. Ova je regija bitna komponenta i mjesto radnje svih njegovih dosadašnjih romana. Na Filozofskom fakultetu završio je germanistiku i kroatistiku, a onda doktorirao lingvistiku. Trenutačno radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Njegovi su znanstveni interesi prije svega iz područja sociolingvistike, visejezičnosti i komparativne lingvistike, a njihov je rezultat opsežna studija Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca. Bivši je reprezentativac Hrvatske u karateu. Dosad je objavio tri romana – 2005. je debitirao knjigom Obješeni, ali su mu slavu donijela dva kasnija romana: Črna mati zemla (2013) i Ciganin, ali najljepši (2016) za koje je dobio najvažnije hrvatske književne nagrade, između ostalog nagradu tportala za roman godine (dva puta) i nagradu Ksaver Šandor Đalski (za roman Ciganin…). Oba su romana prevedena na strane jezike (između ostalog mađarski, češki, slovenski i njemački) te uprizorena: Črna mati zemla u ZKM-u, dok je predstava izvedena prema romanu Ciganin, ali najljepši u HNK-u proglašena predstavom godine.

Dzieła autora

29.09.2020 Kristian Novak

Cygan, ale najpiękniejszy

MILENA: GRZĄSKI GRUNT Wiesz, że są tylko dwa rodzaje pierwotnego lęku? Z natury człowiek boi się jedynie głośnych dźwięków i upadku. Serio, sprawdź w internecie. Pozostałe miliony fobii zaszczepiają ci bliscy. Fakt, niektóre chronią przed niebezpieczeństwem. Ale większość zmienia nasze...
Czytaj dalej >>
15.09.2019 Kristian Novak

Ciganin, ali najlepši

M / RAHLO TLO Samo su dva iskonska straha, jesi znala to? Rodiš se sa strahom od glasnih zvukova i strahom od padanja. Ozbiljno, imaš na internetu. Ostalih stotinu fobija naučiš od bližnjih. Neke te čuvaju od opasnosti, da. Ali...
Czytaj dalej >>