Jana Čepa

Urodzona w 1981 r.

Magister Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie (2003-2009). Autorka wystaw indywidualnych i grupowych na Słowacji, we Włoszech i w Polsce.

Strona internetowa: http://www.janacepa.sk/