Реглманент

Регламент стипендіальної програми Rozstaje 2024

Цей регламент визначає процедури та правила надання стипендій у рамках Стипендіальної програми «Stypendium Rozstaje», що скерована на фінансове та фахове сприяння українським репортажистам, eсеїстам та літераторам.

І. Загальні положення

 1. Організатор Стипендіальної програми — Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza «Folkowisko», (далі — Організатор).
 2. Партнери Стипендіальної програми: Stichting Global Voices (Нідерланди), Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku (Словаччина), Fiatal Írók Szövetsége (Угорщина), Česká asociace ukrajinistů (Чехія), Сенсор Медіа (Україна), Колегія Східної Європи (Польща) (далі — Партнерські організації).
 3. Організатор реалізує Стипендіальну програму в рамках своєї статутної діяльності та проєкту «Regained Culture. Ukrainian voices curate Ukrainian culture», який фінансується з коштів Міжнародного Вишеградського Фонду.
 4. У рамках Стипендіальної програми Організатор надасть 5 стипендії для 5 українських репортажистів/есеїстів/літераторів, а створені ними в рамках Стипендіальної програми тексти будуть опубліковані в польських, угорських, словацьких, чеських, українських та англомовних ЗМІ.
 5. Стипендії надаватимуться за результатами Конкурсного добору.

ІІ. Правила надання стипендій

 1. Організатор зобов’язується публічно оголосити про набір на перший тур Стипендіальної програми «Stypendium Rozstaje 2024».
 2. Регламент Стипендіальної програми доступний на вебсайті Організатора (https://rozstaje.art/rehlament).
 3. Участь у Конкурсному доборі до Стипендіальної програми можуть узяти громадяни України, які професійно займаються письменницькою діяльністю, пишуть українською мовою й у період реалізації стипендії перебуватимуть в Україні, а також громадяни третіх країн, які професійно займаються письменницькою діяльністю, постійно проживають в Україні, пишуть українською мовою й у період реалізації стипендії перебуватимуть в Україні (далі — Кандидати).
 4. У Конкурсному доборі не можуть брати участь співпрацівники та члени родин: Організатора, Стипендіальної комісії, а також Партнерських організацій.
 5. Заявка на участь у Конкурсному доборі подаються шляхом надсилання правильно заповненої аплікаційної форми, що доступна на вебсторінці Організатора: https://forms.gle/f4j6iMi4JXubN8vU6
 6. Крім персональних даних аплікаційна форма має містити:
  опис професійного досвіду й досягнень кандидата в жанрі репортажу/есею;
  концепцію двох оригінальних і авторських проєктів репортажів/есеїв, які висвітлюватимуть українські культурні феномени та будуть реалізовані під час Стипендіальної програми в разі перемоги кандидата в Конкурсному доборі (далі — Переможець).
 7. Результатом участі Переможця в Стипендіальній програмі мають бути 2 оригінальні та авторські тексти (далі — Результати стипендії).
 8. Результати стипендії не можуть бути ефектами праці, яка здійснюється в рамках професійної діяльності Переможця або будь-якого іншого замовлення
 9. Переможець зобов’язується не докладати без відома і згоди Організатора зусиль для отримання фінансування з будь-яких інших громадських джерел фінансування з метою виконання Результатів стипендії.
 10. Подання заявки на участь у Конкурсному доборі означає прийняття умов цього Регламенту, а також вираження згоди на обробку персональних даних.
 11. Заявку на участь у Конкурсному доборі необхідно надіслати до 15 липня 2024 року.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

 1. Склад Стипендіальної комісії визначає Організатор та Партнерські організації, а Голову Стипендіальної комісії призначає Організатор.
 2. Стипендіальна комісія керуватиметься в Конкурсному доборі передусім критерієм оригінальності представлених в аплікаційній формі концепцій проєктів репортажів/есеїв, а також професійним досвідом і досягненнями Кандидата.
 3. Стипендіальна комісія враховуватиме регіональне й тематичне різномаїття, а також гендерну рівність у доборі Переможців.
 4. Стипендіальна комісія визначає Переможців простою більшістю голосів. У разі, якщо два або більше кандидатів набирають однакову кількість голосів, рішення про призначення стипендії приймає Голова комісії.
 5. Стипендіальна комісія визначає шістьох Переможців з-поміж Кандидатів, які вчасно і правильно подадуть заявки на участь у Конкурсному доборі, відповідатимуть вимогам цього Регламенту та, на думку Стипендіальної комісії, повністю відповідатимуть критеріям, зазначеним у пункті ІІІ.2 цього Регламенту.
 6. Переможцями Конкурсного добору стануть Кандидати, яких визначить Стипендіальна комісія.
 7. Рішення Стипендіальної комісії вважається остаточним і оскарженню не підлягає.
 8. Стипендіальна комісія залишає за собою право не присуджувати стипендію в першому турі Стипендіальної програми, якщо, на думку Стипендіальної комісії, жодна з заявок Кандидатів не відповідатиме мінімуму, необхідному для надання стипендії.

ІІІ. Порядок призначення стипендій

 1. На підставі рішення Стипендіальної Комісії Організатор підписує з Переможцями стипендіальний договір і виплачує кожному з них стипендію на загальну суму 2700 євро брутто.
 2. Тривалість стипендії — три місяці.
 3. Договір зобов’язує Переможця створити впродовж Стипендіальної програми та в обумовлений договором термін переказати Організатору Результати стипендії згідно з представленою в заявці концепцію двох оригінальних і авторських проєктів репортажів/есеїв.
 4. Концепція оригінальних і авторських проєктів репортажів/есеїв може бути змінена лише за порозумінням з Організатором, наприклад, якщо її неможливо реалізувати за об’єктивних причин.
 5. Результатами стипендії не можуть бути тексти, які публікувалися раніше або були створені в рамках іншого конкурсу, стипендії тощо.
 6. Результати стипендії не можуть порушувати авторського або майнового права третіх осіб, і будь-які юридичні претензії, пов’язані з цим, покладаються на Переможця.
 7. З моментом передачі Результатів стипендії Організатор набуває авторські майнові права на створенні Переможцем тексти. Авторські майнові права передаються безплатно, без обмежень територіального, часового чи юридичного характеру у всіх областях використання.
 8. Стипендія виплачуватиметься двома рівними траншами на банківський рахунок, вказаний Переможцем у стипендіальному договорі:

ІV. Кінцеві положення

 1. Організатор залишає за собою право остаточної інтерпретації положень цього Регламенту.
 2. Організатор також залишає за собою право змінювати зміст положень цього Регламенту в період реалізації Стипендіальної Програми.
 3. Кандидати, які подали заявку на участь у Конкурсному доборі до дати можливого внесення змін до Регламенту, будуть проінформовані про ці зміни електронною поштою. У разі, якщо для Кандидата ці зміни будуть неприйнятні, то за ним залишається можливість відкликати заявку на участь у Конкурсному доборі.