Marius Burokas

English and Lithuanian below

Ur. 1977 w Wilnie, gdzie mieszka i pracuje. Poeta, tłumacz, redaktor pisma literackiego Vilnius Review, recenzuje książki dla magazynu IQ i dla litewskiego radia. Autor czterech zbiorów poetyckich: Ideogramos (Ideogramy, 1999), Būsenos (Stany ducha, 2005), Išmokau nebūti (Nauczyłem się nie być, 2011), Švaraus buvimo (Czystego bycia, 2018); wybory jego wierszy niedawno ukazały się w przekładzie na angielski (Now I Understand) i ukraiński (Найменші речі). Tłumaczy głównie z angielskiego (m.in. Roth, Updike, Eggers, Bukowski, Ginsberg, Whitman), także z rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego i polskiego (Gałczyński, Różewicz, Wiedemann, a ostatnio Waligórski i Góra). Laureat wielu nagród literackich.

(fot. Aistė Pilkauskaitė)

He was born in 1977 in Vilnius, where he also lives and works. He is a poet, translator an editor of literary magazine Vilnius Review and a books revierwer for IQ Magazine and for Lithuanian radio. He authored four books of poetry: Ideogramos (1999), Būsenos (2005), Išmokau nebūti (2011), Švaraus buvimo (2018); his selected poems have recently been published in English (Now I Understand) and Ukrainian. He translated mainly from English (e.g. Roth, Updike, Eggers, Bukowski, Ginsberg, Whitman), but also from Russian, Ukrainian, Belarussian and Polish (Gałczyński, Różewicz, Wiedemann, recently Waligórski and Góra). He is a laureate of multiple literary prizes.

Gimė 1977 m. Vilniuje. Poetas, vertėjas, literatūros apžvalgininkas. Žurnalo Vilnius Review redaktorius, recenzuoja knygas IQ žurnalui ir Lietuvos radijui. Keturių eilėraščių rinkinių autorius: Ideogramos (1999), Būsenos (2005), Išmokau nebūti (2011), Švaraus buvimo (2018). Jo poezija versta į į lenkų, rusų, latvių, suomių, slovėnų, anglų, vokiečių, prancūzų ir ukrainiečių kalbas. Verčia iš anglų, o taip pat iš rusų, ukrainiečių, baltarusių ir lenkų kalbų.

(Aistės Pilkauskaitės nuotrauka)

 

Translations

14.08.2019 Miłosz Waligórski

bambutė

iš pradžių gyvenai už dvigubos sienos grįžai į namus, kur viena siena mažiau kitoks buvo aidas kitoks pulsas tad ar galima sakyti sugrįžai gal tik tada – kai ne savom kojom – pirmąkart perlipai tą slenkstį tas slenkstis nudilo tas...
Read on >>
13.08.2019 Miłosz Waligórski

esi

Čia tikriausiai ėjo kažkas, velkantis dešinę koją, sužeistas arba girtuoklis. Žiūrėk, paliko iš paskos kabliataškių poeziją, išraitymus sniege, aukštesnio kalbos lygio pėdsakus, o palei juos – karoliukus vietoj skyrybos; taškų lašus be tarpų, žyminčius jo takelį, lėtą mirtį arba gimimą, nes...
Read on >>
13.08.2019 Konrad Góra

Negyva stirna gegužį

Ugnies sapnas, pasaulis padalintas į pelenus ir vėją. Tiltas niekada neatsispindi vandenyje. Žmogus kitame įžvelgs tiek, kiek įstengs nuslėpti nuo savęs. Pirmąkart nuo tada, kai buvau vaikigalis, vėl jaučiu tą skonį iš pradžių burnoje, o vėliau savyje. Negyva stirna su...
Read on >>
13.08.2019 Konrad Góra

Karas (lapių giesmė)

Esu tavo prastesnis šonas, akį rėžiantis riktas, Gindamasi tai aš palieku pėdsakus Taip arti slėptuvės, nutrini juos iki vandeningų pūslių. Šito miško olose kaupiasi tik dulkės ir pušų sėklos. Grybai kapines žymi. Sausra: tiltas Sukniubo dugne, buvusiam dugne, stirnos kiauksi...
Read on >>
11.08.2019 Miłosz Waligórski

es

Musiał tędy iść ktoś, kto powłóczył prawą nogą, ranny albo pijak. Zobacz, zostawił po sobie poezję średników, wykrętasa na śniegu, ślady wyższej kompetencji językowej, a wzdłuż nich – paciorki spoza interpunkcji; krople bez przestanku znaczące jego ścieżkę, powolną śmierć albo...
Read on >>
11.08.2019 Konrad Góra

Martwa sarna w maju

Sen ognia, świat podzielony na popiół i wiatr. Most nigdy nie odbija się w wodzie. Człowiek w drugim dostrzeże tyle, ile zdoła ukryć przed sobą. Pierwszy raz od gówniarza, znowu odczuwam ten smak najpierw w ustach, dopiero potem z siebie....
Read on >>
11.08.2019 Konrad Góra

Wojna (pieśń lisów)

Jestem twoim gorszym bokiem, jaskrawym przeoczeniem W obronie, to ja zostawiam ślady Tak blisko kryjówki, które ty zacierasz do wody w pęcherzach. W jamach tego lasu zbiera się tylko pył i ziarna sosen. Grzyby znaczą groby. Susza: most Legł na...
Read on >>
02.08.2019 Miłosz Waligórski

naba

vispirms dzīvoji aiz dubultsienas atgriezies par vienu sienu plānākā mājā bija cita atbalss bija cita asins duna un vai tad to var saukt par atgriešanos varbūt tikai tobrīd aizvien ne savām kājām pirmoreiz pārkāpi šo slieksni šis slieksnis nodilis šis...
Read on >>
02.08.2019 Miłosz Waligórski

pępek

najpierw mieszkałaś za podwójną ścianą wróciłaś do domu o ścianę mniej inne było echo inne było tętno czy można więc nazwać to powrotem może dopiero wtedy – wciąż na nie swoich nogach – pierwszy raz przekroczyłaś ten próg ten próg...
Read on >>