Wybierz wersję:

*** [Przy przejeździe kolejowym]

P

Przy przejeździe kolejowym stoi karczma Skuju.
6. Ryski Pułk Piechoty pędził tędy armię Bermondta do Mitawy.
Rozegrała się tu bitwa — nie za karczmę, a za przejazd.
Po stronie łotewskiej było szesnastu zabitych, jeden z nich nazywał się Aleksiej Iwanow.
Po wojnie karczma została zamknięta i przekształcona w szkołę.
Szesnastu Łotyszom, w tym Iwanowowi, postawiono pomnik.
Szkołę i pomnik połączono aleją, którą obsadzono szesnastoma lipami.
Dziś okoliczne zagrody opustoszały, szkoła też stoi pusta.
Pomnik wzniesiono ponownie, lipy też trzeba było posadzić ponownie.
Są już tak wysokie jak łotewscy maturzyści,
ale jeszcze nie dają schronienia przed słońcem.
Tak więc podrostek, który przyjechał tu rowerem, usiadł za pomnikiem.
Słucha muzyki na słuchawkach, popija coś z puszki.
Obserwuje mnie, kiedy czytam, co jest napisane na tablicy.
Czeka, aż pójdę, wychodzi zza pomnika i też czyta.
Historia milczy na temat liczby zabitych po stronie rosyjskiej.
Zresztą pod dowództwem Bermondta walczyli niemal sami Niemcy.

 

 

Redakcja – Polina Kozerenko
Konsultacje językowe – Jana Karpienko, Agnieszka Sowińska

Wybierz wersję:

*** [Скуйский кабак]

С

Скуйский кабак стоял у переезда железной дороги.
Рижский шестой пехотный полк гнал к Митаве русскую армию Бермонта.
Этот бой был не за кабак, а за переезд.
С латышской стороны погибло шестнадцать, одного из них звали Алексей Иванов.
После войны кабак закрыли и перестроили в школу.
Шестнадцати латышам, в том числе Иванову, поставили памятник.
От школы до памятника посадили аллею, шестнадцать лип.
Теперь хутора вокруг опустели, школа заброшена.
Памятник поставлен заново, липы тоже пришлось посадить заново.
Они уже вымахали ростом с латышского выпускника,
но от солнца под ними пока не укрыться.
Так что приехавший на велосипеде подросток сидит за памятником.
Слушает плеер, что-то пьет из жестянки.
Смотрит, как я читаю сопроводительную табличку.
Дождавшись, пока я уйду, выходит из-за памятника и тоже её читает.
Сколько погибло с русской стороны, история не сохранила.
Впрочем, воевали у Бермонта почти исключительно немцы.

See other works by the author->
See other works in this language->