Wybierz wersję:

*** [Людям с прекрасными лицами]

Л

Людям с прекрасными лицами удобно заламывать руки.
Людям с прекрасными лицами несложно вломить дубинкой.
Если достаточно сильно, лицо исказится, оставаясь прекрасным.
Людьми с прекрасными лицами можно битком набить автозак.
Они там споют немало прекрасных песен.
Людям с прекрасными лицами помогут лучшие адвокаты.
Люди с прекрасными лицами выйдут условно-досрочно.
Лица слегка посуровеют, ведь это не санаторий.
Даже Дальстрой и Вятлаг не испортили лиц дожившим.
Жить надо долго. Надо детей и внуков.
Кто-то из них увидит, как оно будет:
свинорылый спецназ займёт Лубянку с Кремлём и стекляшку в Ясенево,

новый вожак, похожий на крысу, объявит о переходе к новому курсу.

Wybierz wersję:

*** [Ludziom o pięknych twarzach]

L

Ludziom o pięknych twarzach łatwo wykręcić do tyłu ręce.
Ludziom o pięknych twarzach łatwo spuścić łomot
Jeśli zrobić to solidnie, twarz zniekształci się, ale pozostanie piękna.
Ludzi o pięknych twarzach można upchać w więźniarce jak śledzie.
Zaśpiewają w niej wiele pięknych pieśni.
Ludziom o pięknych twarzach pomogą najlepsi prawnicy.
Ludzie o pięknych twarzach zostaną zwolnieni warunkowo.
Twarze staną się nieco surowsze, bo tu nie sanatorium.
Ale przecież nawet Dalstroj i Wiatłag nie zniszczyły twarzy ocalałych.
Żyć powinno się jak najdłużej. Trzeba doczekać dzieci i wnuków.
Niektóre z nich zobaczą ciąg dalszy:
specnazowcy o świńskich ryjach zajmą Łubiankę z Kremlem i wieżowiec w Jasieniewie,

nowy, podobny do szczura przywódca ogłosi obranie nowego kursu.

 

 

Redakcja – Polina Kozerenko
Konsultacje językowe – Jana Karpienko, Agnieszka Sowińska

See other works by the author->
See other works in this language->