Wybierz wersję:

*** [я даўлюся цемрай]

я

я даўлюся цемрай,
як турэмным чаем –
ані сагрэцца,
ані пагласкаць нёба

 

 

Fot. Zmicier Wajnouski
Wybierz wersję:

*** [dławię się ciemnością]

d

dławię się ciemnością
jak więziennym czajem –
ani nie rozgrzewa,
ani nie gasi pragnienia

 

Copyright for Polish translation Kasia Ioffe, 2021
Tłumaczenie powstało na warsztatach Rozstaje 2021 finansowanych przez Visegrad Fund
The translation was created during the Rozstaje 2021 workshop supported by the Visegrad Fund
See other works by the author->
See other works in this language->