Antanas A. Jonynas

English and Lithuanian below

Antanas A. Jonynas (ur. w 1953 r. w Wilnie) – poeta, tłumacz, redaktor, współorganizator najważniejszych litewskich festiwali poetyckich. Ukończył lituanistykę na Uniwersytecie Wileńskim. W latach 2011–2017 przewodniczący Związku Pisarzy Litewskich.

Autor kilkunastu zbiorów poezji, w tym tomu Atminties laivas (1980), ogłoszonego książką roku, oraz Krioklys po ledu (1997), za który otrzymał prestiżową Nagrodę Jaćwingów. W 2003 r. za całokształt osiągnięć twórczych poetę uhonorowano najważniejszym litewskim wyróżnieniem w dziedzinie kultury – Nagrodą Narodową. Jego twórczość tłumaczona była na kilkanaście języków, w tym polski. Jonynas tłumaczył poezję z języków niemieckiego, łotewskiego, rosyjskiego. Jest m.in. autorem przekładu Fausta J. W Goethego.

Mieszka w Wilnie. Uważa, że wiersze powinny być ex lege tworami wizualnymi, własną poezję wyposaża jednak również w liczne walory dźwiękowe, tworząc nastrojowe, nostalgiczne etiudy, przyprawione szczyptą fantasmagorii. Słowem – liryk pełną gębą. Ale ironiczny do szpiku kości.

Antanas A. Jonynas (born in Vilnius in 1953) is a poet, translator, editor and co-organizer of leading literary festivals in Lithuania. He graduated from the faculty of Lithuanian Studies at the University of Vilnius. In the years 2011-2017 he was a chairman of the The Lithuanian Writers’ Union. He authored several books of poetry, including Atminties laivas (1980) which was acclaimed the book of the year, and Krioklys po ledu (1997) awarded prestigious Jatzvingian Award. In 2003 for his lifetime achievement he was honored with the most important  Lithuanian prize in the field of culture – National Award. His works have been translated into many languages, among others into Polish. Jonynas translates poetry from German, Latvian, Russian. Among other works he translated Goethe’s Faust.

Antanas A. Jonynas (g. 1953 m. Vilniuje) – poetas, vertėjas, redaktorius, prisidėjęs prie svarbiausių lietuvių poezijos festivalių organizavimo. 1976 m. Vilniaus universitete baigė kalbos ir literatūros studijas.

2011–2017 m. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas. Išleido keliolika poezijos knygų. Tarp jų – rinkinys Atminties laivas (1980), paskelbtas Metų knyga, ir rinkinys Krioklys po ledu (1997), už kurį buvo apdovanotas prestižine Jotvingių premija. 2003 m. už visus literatūrinius pasiekimus gavo Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją – svarbiausią apdovanojimą kultūros srityje. Jo kūryba versta į keliolika kalbų, tarp jų ir lenkų. Pats verčia iš vokiečių, latvių, rusų kalbų. Iš vokiečių kalbos išvertė J. V. Goethe’s Faustą.

Gyvena Vilniuje. Mano, kad eilėraščiai turi būti ex lege vizualūs. Tačiau saviesiems suteikia ir daugybę garsinių savybių, sukurdamas įtaigius, nostalgiškus etiudus su fantasmagorijos prieskoniu. Žodžiu, jis – šimtu procentų lyrikas. Bet ironiškas iki kaulų smegenų.

Works

07.08.2019 Antanas A. Jonynas

Cztery sonety o upływającym czasie

I Zimna nad miastem błyszczy i złowroga omszała baszta a jak kto z przybyszy głosy tych co tu niegdyś żyli słyszy choć mur je ukrył w mchu to wolna droga w kręte uliczki w noc wykoślawioną gdzie ptasie pióro tańczy...
Read on >>
07.08.2019 Antanas A. Jonynas

Keturi sonetai apie bėgantį laiką

I   Virš aukšto miesto spindintys šalti apsamanoję bokštai bando įsiminti žmonių balsus nes kas jų kalbą girdi dabar tiems sunkūs vartai atverti   į skersgatvių siaurų vingiuotą tamsą kur paukščio plunksna dengianti žibintą lėtai lėtai plevena kol nukrinta kadaise...
Read on >>