Wybierz wersję:

Тихая жизнь

Х

Хорошо было бы
Написать книгу
Простую, спокойную книгу
О тихой жизни
Книгу без приключений
Без важных, необыкновенных
Событий
Книгу, ну, например
О годе жизни
Самого обычного
Человека
Или о десяти годах жизни
Или о всей жизни
Описать жизнь
Просто нормального человека
Например, государственного служащего
Но необязательно
Может быть
Служащего частной компании
Как он живет
Что он делает
Как он просыпается утром
Как делает зарядку
Как принимает душ
Как готовит себе
Простой завтрак
Кофе и мюсли, допустим
Если он женат
То как он целует жену
И как отправляется на работу
Спокойно, без аварийных ситуаций
Соблюдая ПДД
Едет на работу
На машине, купленной в кредит
Или на трудовые сбережения
Как работает
Как говорит с коллегами
С начальством
Как пьет кофе, обедает
Как устает
И как едет обратно
Домой на машине
Усталый, но довольный
Как любили писать
Советские авторы
В советских текстах
И как он приходит домой
И если он женат
Как он целует жену
И если он женат
Как он ужинает с женой
И говорит с женой
О своих и ее
Трудовых обстоятельствах
А если он не женат
То как он не целует
И не говорит
И как он засыпает
Привычно и дисциплинированно
В одиннадцать вечера
Или в двенадцать ночи

И так долгие годы
Не один год
А долгие годы
Чтобы все время
Было одно и то же
Только медленное продвижение
По карьерной лестнице
Начальство становится
Все более грозным
А подчиненных становится
Все больше и больше

И так лет десять
И потом книга обрывается
Человек просто приходит домой
Ложится спать
Или просыпается
И едет на работу
Например, с личным водителем
И книга на этом обрывается

И чтобы
Никаких драм
Никаких трагедий, интриг
Ничего, ничего
Просто ровное
Течение жизни
Доброе утро, дорогая
Привет, коллеги
Всем пока
Привет, дорогая
Как дела
И у меня так же

Это была бы
Очень хорошая книга
Наверное, такие уже есть
Или таких нет
Было бы здорово
Написать такую книгу
Но это трудная задача
Только представить
Уже оторопь берет
Но когда-нибудь
Какой-нибудь писатель
Изнуренный необходимостью
Писать увлекательные тексты
Занятные книги
Скандальные сюжеты
И вот это вот всё необычное
Возьмет и напишет
Такую книгу
И что-то дальше
С этим писателем будет
Или слава
Или забвение
Или что-то среднее
Похлопают по плечу
Скажут: ну да, интересно
Ты крут
И забудут
Но мы
Скажем спасибо
Этому автору
Запомним и вспомним
Как главный герой
Просыпался привычно
Как делал зарядку
И как говорил жене
Доброе утро, дорогая
Любовь всей моей жизни
Доброе утро
Огонь чресел моих
Как тебе спалось
Какие у тебя на сегодня планы
Ладно, я пошел
Пока, до вечера
И главный герой
Он же второстепенный
Потому что там
Все герои второстепенные
Берет портфель
Открывает дверь
И идет к лифту

Wybierz wersję:

Ciche życie

D

Dobrze by było
Napisać książkę
Zwyczajną, spokojną książkę
O cichym życiu
Książkę bez przygód
Bez ważnych, niecodziennych
Wydarzeń
Książkę, no powiedzmy
O roku życia
Najzwyklejszego
Człowieka
Albo o dziesięciu latach
Albo o całym życiu
Opisać po prostu
Życie normalnego człowieka
Na przykład, pracownika państwowego
Choć niekoniecznie
Pracownik sektora prywatnego
Też może być
Jak żyje
Co robi
Jak budzi się rano
Jak się gimnastykuje
Jak bierze prysznic
Jak przygotowuje sobie
Proste śniadanie
Kawę i musli, na przykład
Jeśli jest żonaty
To jak całuje żonę
I jak udaje się do pracy
Spokojnie, bez sytuacji awaryjnych
Przestrzegając zasad ruchu drogowego
Jedzie do pracy
Samochodem kupionym na kredyt
Albo za oszczędności
Jak pracuje
Jak rozmawia z kolegami
Z szefostwem
Jak pije kawę, je obiad
Robi się zmęczony
I jak jedzie z powrotem
Do domu samochodem
Zmęczony, ale zadowolony
Jak lubili pisać
Sowieccy autorzy
W sowieckich tekstach
I jak przychodzi do domu
I jeśli jest żonaty
Jak całuje żonę
Jak je z żoną kolację
Jak z żoną rozmawia
O swoich i jej
Warunkach pracy
A jeśli nie jest żonaty
To jak jej nie całuje
I nie rozmowia
I jak zasypia
Karnie i nawykowo
O jedenastej wieczorem
Albo o dwunastej w nocy

I tak przez długie lata
Nie rok
Tylko długie lata
Żeby przez cały czas
Było jedno i to samo
Tylko powolna wspinaczka
Po szczeblach kariery
Szefostwo staje się
Coraz agresywniejsze
A podwładnych jest
Coraz więcej i więcej

I tak z dziesięć lat
I na tym książka się urywa
Człowiek po prostu przychodzi
Kładzie się spać
Albo się budzi
I jedzie do pracy
Na przykład, z osobistym kierowcą
I książka na tym się urywa

I żeby nie było
Żadnych dramatów
Żadnych tragedii, intryg
Niczego, niczego
Po prostu równy
Bieg życia
Dzień dobry, kochana
Cześć wszystkim
To na razie
Cześć, kochana
Jak się masz
I ja tak samo

To byłaby
Bardzo dobra książka
I pewnie już takie są
A może nie ma
Fajnie by było
Napisać taką książkę
Ale to trudne zajęcie
Wystarczy tylko pomyśleć
A już strach ogarnia
Ale może kiedyś
Może jakiś pisarz
Znużony koniecznością
Pisania pasjonujących tekstów
Zajmujących książek
Skandalizujących treści
I całą tą resztą niezwykłości
Weźmie i napisze
Taką książkę
A potem coś
Tego pisarza czeka
Albo sława
Albo zapomnienie
Albo coś pomiędzy
Poklepią po plecach

Powiedzą: ciekawe, ciekawe
Dobra robota
I zapomną
Ale my
Powiemy dziękuję
Temu autorowi
Będziemy pamiętać
Jak główny bohater
Budził się
Jak się gimnastykował
I jak mówił do żony
Dzień dobry, kochana
Miłości mojego życia
Dzień dobry
Ogniu moich bioder
Wyspałaś się
Jakie masz na dziś plany
Dobra, idę
Na razie, to pa
I główny bohater
Jest tam drugoplanowy
Bo wszyscy
Bohaterowie są tam drugoplanowi
Bierze portfel
Otwiera drzwi
I idzie do windy

tłum. Agnieszka Sowińska
© Copyright for the Polish translation by Agnieszka Sowińska
Fot. Автор: Rodrigo Fernandez – собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15701685
See other works by the author->
See other works in this language->