Wybierz wersję:

мы как

*

*
мы как
мы держимся

в стране двоевластие
по-белорусски

когда собираются
триста тысяч белорусов
власть народа

когда
мы расходимся
по домам

власть
президента ОМОНа

27.08.2020

Wybierz wersję:

co u nas

*

*
co u nas
jakoś się trzymamy

panuje tu białoruska
dwuwładza

z jednej strony
kiedy zbiera się trzysta tysięcy białorusinów –
władza narodu

z drugiej
kiedy rozchodzimy się do domów –

władza
prezydenta omonu

27.08.2020

© Copyright for the Polish translation by Joanna Bernatowicz
fot. Natallia Rak CC BY-NC 2.0
Redakcja: Miłosz Waligórski
Tłumaczenie powstało w ramach warsztatów Rozstaje 2020. Warsztaty dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

See other works by the author->
See other works in this language->