Wybierz wersję:

*** [visą gyvenimą gamino betoną]

*

***

krikšto tėvui

visą gyvenimą gamino betoną
betonavo lietuvą skersai išilgai

prižiūrėjo kad betonas sustingtų laiku
surakintų glėby viską ką jam patikėsi

kūrė struktūras ir procesus
subetonuosiančius mus visus į monolitą

išėjo į pensiją
ėmė auginti bites

stebėti kaip jos lipdo korius
kaip organizuotai skrenda į pievas ir sodus
panyra į žiedadulkių miltus

švelnios žiedadulkių dulkės
kutena šnerves norisi čiaudėti
ir išsprogdinti viduj susikaupusius
betono trombus

Dainius Dirgėla: 2D ir kiti formatai. Vilnius: LRSL, 2020; 41.

Wybierz wersję:

*** [przez całe życie produkował beton]

*

***

chrzestnemu

przez całe życie produkował beton
betonował litwę wzdłuż wszerz i w poprzek

pilnował żeby betony zastygały na czas
zamykały w objęciach co im powierzono

tworzył struktury i procedury
które zrobią z nas betonowy monolit

a kiedy przeszedł na emeryturę
zaczął hodować pszczoły

obserwował konstrukcje plastrów
logistykę wypraw na łąki i do ogrodów
techniki pozyskiwania pyłku

delikatny pyłek
łaskocze w nosie chce się kichnąć
a niech w nas eksplodują
te betonowe skrzepy

See other works by the author->
See other works in this language->