Alexej Sevruk

Alexej Sevruk (1983, Kyjev, Ukrajina) – studoval na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 2016 vydal povídkovou sbírku Divadlo tančících loutek. Překládá z ukrajinštiny (Jurij Andruchovyč – Moskoviáda, 2015; Serhij Žadan – Big Mac, 2011; Dějiny kultury začátku století, 2014), ale i polského (Dawid Mateusz – Stanice vodárenské věže, 2017), příležitostně také běloruského a ruského. Do ukrajinštiny naopak přeložil experimentální román Europeana Patrika Ouředníka (2015). Je redaktorem časopisu Plav – měsíčník pro světovou literaturu (v letech 2015–2018 působil jako jeho šéfredaktor). Spolupodílel se na monografii Putování současnou ukrajinskou literární krajinou (2010).

Олексій Севрук (1983, Київ, Україна) закінчив Філософський факультет Карлового університету в Празі. У 2016 році видав збірник оповідань Театр танцюючих маріонеток (чеською). Перекладає з української (Юрій Андрухович: Московіада, 2015; Сергій Жадан: Біґ Мак, 2011; Історія культури початку століття, 2014), але і з польської (Давід Матеуш: Станція водонапірної вежі, 2017), іноді також з білоруської та російської. На українську, в свою чергу, переклав експериментальний роман Європеана Патріка Оуржедніка (2015). Редактор щомісячнику світової літератури Плав (у 2015–2018 рр. на посаді шефредактора). Співавтор монографії Мандри сучасним українським літературним ландшафтом (2010, чеською).

Translations

13.09.2019 Liubow Jakymczuk

Meruňky Donbasu

Meruňky Donbasu Poema o šachtách a fabrikách o helmě mého táty a o pohádce mé babičky a všechno to, o čem mi už dávno zakázali psát. Tam, kde nerostou meruňky, začíná Rusko Uhlí obličeje S očima mořskýma modrýma A s...
Read on >>
11.08.2019 Liubow Jakymczuk

Абрикоси Донбасу

Абрикоси Донбасу Поема про шахти й фабрики, про каску мого тата й казку моєї бабусі, і все те, про що давним-давно мені заборонили писати. Там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Вугілля обличчя Із очима морськими синіми Та з волоссям...
Read on >>