Adam Miklasz

english and hungarian below

Prozaik, scenarzysta, dziennikarz. Nowohucianin, obecnie mieszka w Cieszynie.

Zadebiutował powieścią Polska szkoła boksu opowiadającą o losach nowej emigracji w Wielkiej Brytanii. Kolejna wydana powieść, Ostatni Mecz, dzieje się w Nowej Hucie, miejscu w którym autor się wychował i z którym jest bardzo mocno związany. Jest również współautorem antologii Bękarty Wołgi, wydanej przez wydawnictwo Ha!Art w 2015 roku. Autor współtworzył również dramaturgię do letnich wydarzeń teatralnych: Łestern (2014, Dynów) oraz NH Wonderland (2015) i Baśnie z tysiąca i jednego bloku, (2016, obydwa dla Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie). Publikował m.in. w Tekstualiach, Gazecie Krakowskiej, Ha!Arcie, Nowej Europie Wschodniej, Przeglądzie oraz na portalu Ciekawostki Historyczne. Jest autorem scenariusza do słuchowiska radiowego Zróbmy Bend. Opowiadanie Skarb fabrykanta zostało przetłumaczone na język węgierski i opublikowane w magazynie Vár Ucca Műhely (numer poświęcony literaturze polskiej).

Interesuje się historią, kulturą i piłką nożną w środkowej Europie i na Bałkanach.

—–

Adam Miklasz is a prose writer, scriptwriter and journalist from Poland. He lives in Cieszyn. He debuted with Polska szkoła boksu, a book about new Polish migrants in the United Kingdom, followed with a novel Ostatni mecz, set in the district of Krakow Nowa Huta where the author spent his early years and to which he is strongly attached. He is also a co-author of anthology Bękarty Wołgi published by Ha!Aart in 2015 and and a co-author of scripts for summertime drama events such as Łestern (2014, Dynów), NH Wonderland (2015) and  Baśnie z tysiąca i jednego bloku (2016) written for Łaźnia Nowa Theatre in Nowa Huta. His works appeared in Tekstualia, Gazeta Krakowska, Ha!Art, Nowa Europa Wschodnia, Przegląd, on Ciekawostki Historyczne website, and others. He authored the scenario of a radio drama Zróbmy Band. His short novel Skarb Fabrykanta has been translated in Hungarian and published in  Vár Ucca Műhely magazine (in the issue dedicated to Polish literature).

His interests are history, culture and football of Central Europe and the Balkans.

Prózaíró, dramaturg, újságíró. Jelenleg Cieszynben él.

Első regénye, a Polska szkoła boksu (Lengyel boksziskola, 2009) a rendszerváltás utáni nagy-britanniai lengyel emigráció sorsait követi nyomon. Következő regénye, az Ostatni mecz (Az utolsó meccs, 2012) Krakkó ipari negyedében, Nowa Hutában játszódik, ahol az író felnőtt, és amelyhez továbbra is ezer szállal kötődik. Társszerzője a 2015-ben a Ha!Art kiadónál megjelent Bękarty Wołgi (A Volga fattyai) antológiakötetnek. A szerző több nyári színházi előadásnak is társszerzője: Western (2014, Dynów), illetve NH Wonderland (2015) és Baśnie z tysiąca i jednego bloku (2016, mindkettő Teatr Łaźnia Nowa, Nowa Huta). Írásai megjelentek többek között a Tekstualia, a Gazeta Krakowska, a Ha!Art, a Nowa Europa Wschodnia és a Przegląd folyóiratokban, illetve a Ciekawostki historyczne portálon. Magyar nyelven A gyáros kincse c. elbeszélésének részlete olvasható a Vár Ucca Műhely irodalmi folyóirat lapjain.

Élénken érdeklődik Közép-Európa és a Balkán kultúrája, történelme és focija iránt.

Works

01.08.2019 Adam Miklasz

Visszaemlékezés, a háttérben félkarú rablókkal

— Emlékeztek Bobra? – kérdezte Pasát és Ruchant, majd az idősebbekhez fordult ugyanezzel, tudomást sem véve a fiatalkorú népségről. — Bobra? Simáááán! Az aztán kurva keményen nyomta! — derült föl már a következő sör fölött Pasa. — Az az amerikai?...
Read on >>
01.08.2019 Adam Miklasz

Wspomnienia z jednorękimi w tle

— Pamiętacie Boba? — spytał Paszę i Ruchana, po czym zwrócił się z tym pytaniem do starszyzny, zupełnie ignorując małoletnie pospólstwo. — Boba? Jaaaasne! Ten to dopiero dawał po cipie! — znad kolejnego już piwka rozweselił się nagle Pasza. —...
Read on >>