Wybierz wersję:

*** (w ustach tego miasta)

w

w ustach tego miasta
sucho nawet po deszczu.
na ostatni łyk zostawiam
wielkie litery.
języki naszych wiz wołają
o wilgotne obce alfabety
które nie ugaszą pragnienia
spękanych skrzydeł –
doglądaliśmy ich tak długo,
by latać, zanim
oddaliśmy, by nie wracać.

Copyright for Polish translation Kasia Ioffe, 2021
Tłumaczenie powstało na warsztatach Rozstaje 2021 finansowanych przez Visegrad Fund
The translation was created during the Rozstaje 2021 workshop supported by the Visegrad Fund
Wybierz wersję:

*** (у роце гэтага горада)

у

у роце гэтага горада
суха, нягледзячы на дажджы.
я загалоўныя літары
пакідаю на апошні глыток.
вільготныя алфавіты чужыя
прывабліваюць языкі нашых віз,
але не спатоліць смагу
закамянелых крылаў,
што мы так доўга расцілі,
каб лётаць, якімі
ахвяравалі, каб не вяртацца.

 

Zobacz inne utwory autora->
Zobacz inne utwory w tym języku->