Dzieła w języku: lietuviškai

19.08.2019 Birutė Jonuškaitė

*** [Nubundu…]

Nubundu kai ryto tylą sudrasko gaidys. Tarp dviejų gaidgysčių energingi yriai per vandenį. Ir vėl bepaukštė rugpjūčio tyla – plaukiantysis pasiekė krantą. Greit pareis prikvipęs vandens lelijom ežere nuskandinęs nakties košmarus o aš nersiu į sapno gelmes tolyn vis tolyn...
Czytaj dalej >>
14.08.2019 Miłosz Waligórski

bambutė

iš pradžių gyvenai už dvigubos sienos grįžai į namus, kur viena siena mažiau kitoks buvo aidas kitoks pulsas tad ar galima sakyti sugrįžai gal tik tada – kai ne savom kojom – pirmąkart perlipai tą slenkstį tas slenkstis nudilo tas...
Czytaj dalej >>
13.08.2019 Miłosz Waligórski

esi

Čia tikriausiai ėjo kažkas, velkantis dešinę koją, sužeistas arba girtuoklis. Žiūrėk, paliko iš paskos kabliataškių poeziją, išraitymus sniege, aukštesnio kalbos lygio pėdsakus, o palei juos – karoliukus vietoj skyrybos; taškų lašus be tarpų, žyminčius jo takelį, lėtą mirtį arba gimimą, nes...
Czytaj dalej >>
13.08.2019 Konrad Góra

Negyva stirna gegužį

Ugnies sapnas, pasaulis padalintas į pelenus ir vėją. Tiltas niekada neatsispindi vandenyje. Žmogus kitame įžvelgs tiek, kiek įstengs nuslėpti nuo savęs. Pirmąkart nuo tada, kai buvau vaikigalis, vėl jaučiu tą skonį iš pradžių burnoje, o vėliau savyje. Negyva stirna su...
Czytaj dalej >>
13.08.2019 Konrad Góra

Karas (lapių giesmė)

Esu tavo prastesnis šonas, akį rėžiantis riktas, Gindamasi tai aš palieku pėdsakus Taip arti slėptuvės, nutrini juos iki vandeningų pūslių. Šito miško olose kaupiasi tik dulkės ir pušų sėklos. Grybai kapines žymi. Sausra: tiltas Sukniubo dugne, buvusiam dugne, stirnos kiauksi...
Czytaj dalej >>
07.08.2019 Antanas A. Jonynas

Keturi sonetai apie bėgantį laiką

I   Virš aukšto miesto spindintys šalti apsamanoję bokštai bando įsiminti žmonių balsus nes kas jų kalbą girdi dabar tiems sunkūs vartai atverti   į skersgatvių siaurų vingiuotą tamsą kur paukščio plunksna dengianti žibintą lėtai lėtai plevena kol nukrinta kadaise...
Czytaj dalej >>
05.08.2019 Marius Burokas

ežiukas poetiniam rūke

minkštapilvė mergaitė su sielon įaugusiais spygliais išniro iš rūko pasišiaušus dulksnos nulyta patikliai lakė iš to paties butelio glaustėsi sėdėjom prie upės surūdijęs laivelis geltonų lapų per tris pirštus mineralinis čiurlena tris naktis miegojau su tuo ežiuku pašonėj parsivežiau namo...
Czytaj dalej >>
05.08.2019 Tomas Petrulis

taikos karalienės tazeris

ryte man prikalė inkilą ir įkando šuva kad įlindęs į juos galėčiau stebėti kūną virstant lūšnynais per taikos karalienės šturmą sopulingajai motinai imant mane ir guldant veidu į grindinį užlaužtom maldai rankom nes rodos gimiau ir iškart atsistojau kaip koks...
Czytaj dalej >>
02.08.2019 Miłosz Waligórski

pępek

najpierw mieszkałaś za podwójną ścianą wróciłaś do domu o ścianę mniej inne było echo inne było tętno czy można więc nazwać to powrotem może dopiero wtedy – wciąż na nie swoich nogach – pierwszy raz przekroczyłaś ten próg ten próg...
Czytaj dalej >>
31.07.2019 Marius Burokas

Akies istorija

** mėnuo primena tą gydytojo žibintą dėk smakrą ant jo lentynėlės ** tik per akį gali tiesiai į žmogų žengti ** o ten, matau – slenka ledynai slegia regėjimo žemę stumia riedulius juodus ** atšipus žiemos šviesa nudirtas obuolio kailis...
Czytaj dalej >>
29.07.2019 Vidas Morkūnas

Pakeleivingų stotys (ištraukos)

* / bevardžiai Turėjo jie arklį ir šiokios tokios naudos iš jo, mat darbymetį gyvulio prisireikdavo kaimynams – soduose ir daržuose. Kartu nuomininkai tą sartį ir pašerdavo. Kitaip kažin ar ilgai būtų tempęs. Dar jie turėjo kelis serbentų kerus ir...
Czytaj dalej >>
18.07.2019 Marius Burokas

Akloji dėmė

Akloji dėmė – regos nervo disko vieta akiplotyje. Šia vieta žmogus nemato. Kai kurių ligų atveju aklosios dėmės ribos išsiplečia ir akiplotyje atsiranda didesnė nematymo zona. 1. tai tik dėmė akyje tamsos liepsna vietoj veido vis anksčiau užsibaigia diena ir...
Czytaj dalej >>
18.07.2019 Marius Burokas

Išėjęs

– Padėkite. Aš keliauju toli. – Štai jūsų bilietas į viršų. Tik paspauskit mygtuką. Kilsit ne pirmąja klase, gali kratyti. – Nuvykę ieškokit automobilių aikštelės šalia maldos namų, užtruksit kelias dienas, kol rasit. Ten jūsų lauks Šv. Tomas. Pabaksnos žaizdas,...
Czytaj dalej >>
06.07.2019 Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė

Septynios kartos (ištrauka)

Perkūnija Po septynerių metų pakilusi nuo siuvamosios ir ėmusis tvarkyti Namą, Barbora pastebėjo keisčiausią dalyką – iš kažin kur atsirado dar vienas kambarys. O gal ji suklydo? Gal tiesiog buvo jį pamiršusi? Šiaip ar taip, naujojo (o gal pamirštojo) kambario...
Czytaj dalej >>