Krzysztof Jaworski

English and Ukrainian below

Poeta, pisarz, literaturoznawca. Urodził się w 1966 r. w Kielcach. Autor poezji, prozy, dramatów, scenariuszy filmowych oraz monografii naukowych. Opublikował dotychczas kilkanaście książek. Tłumaczony m.in. na angielski, niemiecki, duński, rosyjski, czeski i węgierski. W 2019 roku ukazały się dwie jego książki poetyckie – Ciąg Fibonacciego oraz Ceremonia.

A poet, writer and literary scholar. He was born in 1966 in Kielce. He is an author of poetry and prose, dramas, film scenarios and scientific publications. He published several books which have been translated into English, German, Dutch, Russian, Czech and Hungarian. In 2019 he published two books of poetry:  Ciąg Fibonacciego and Ceremonia.

Поет, письменник, літературознавець. Народився в 1966 р. в Кельцах. Автор поезій, прози, драм, кіносценаріїв та наукових монографій. Опублікував кільканадцять книжок. Його творчість перекладена англійською, німецькою, данською, російською, чеською та угорською мовами. У 2019 році були опубліковані дві його поетичні книги – “Послідовність Фібоначчі” та “Церемонія”.

Dzieła autora

23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Одинадцять нових віршів

РЕКВІЄМ ДЛЯ КИЦІ (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Полюй з янголятами. *** БЛАГО ІСТИНА Й КРАСА Риюся у блазі, істині та красі. Зарився. *** ВІРА ВАЖЛИВА .Так. *** WHITE POWER Я біла людина. У мене білий язик. (Найімовірніше,...
Czytaj dalej >>
23.08.2019 Krzysztof Jaworski

Jedenaście nowych wierszy

REQUIEM DLA KICI (25 VII 2004 – 18 XII 2005) Poluj z aniołkami. *** DOBRO PIĘKNO I PRAWDA Grzebię w dobru, pięknie i prawdzie. Zagrzebałem się. *** WAŻNA JEST WIARA .Tak. *** WHITE POWER Jestem białym człowiekiem. Mam biały język....
Czytaj dalej >>