Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz, eseista. W 1995 ukończył studia filologiczne na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Wykłada historię literatury francuskiej na tej samej uczelni oraz translatologię w Kolegium Białoruskim. Tłumaczy poezję z angielskiego (E. Dickinson, W.B. Yeats, W.H. Auden), polskiego (A. Mickiewicz, C.K. Norwid, K.I. Gałczyński, C. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert), rosyjskiego (J. Brodski, G. Ajgi), ukraińskiego (J. Andruchowycz, S. Żadan), francuskiego (C. Baudelaire, A. Rimbaud, G. Apollinaire). Autor kilkunastu książek poetyckich. W 2006 r. ukazał się wybór jego wierszy przetłumaczonych na język polski – Święta Nowego Rocku. Wiersze poety były tłumaczone również na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński i rosyjski. Członek Związku Pisarzy Białorusi i białoruskiego PEN Clubu. W roku 2012 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 r. otrzymał nagrodę polskiego PEN Clubu. Także w 2015 r. został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2017 r. otrzymał nagrodę im. Carlosa Shermana za białoruskie tłumaczenie wierszy Charles’a Baudelaire’a, a w 2020 nagrodę im. Natallii Arsienniewej za swój ostatni wydany tom poetycki.

 

Андрэй Хадановіч (1973 г. нар.) – паэт, перакладчык, эсэіст. У 1995 г. скончыў філалагічны факультэт БДУ. Вядзе лекцыі па гісторыі французскай літаратуры ў гэтым жа ўніверсітэце і займаецца перакладамі ў Беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Перакладае паэзію з англійскай (Э. Дыкінсан, У. Б. Ейтс, У. Х. Одэн), польскай (А. Міцкевіч, К. К. Норвід, К. І. Галчыньскі, К. Мілаш, В. Шымборская, З. Херберт), рускай (Ё. Бродскі, Г. Айгі), украінскай (Ж. Андруховіч, С. Жадан), французскай (Ш. Бадлер, А. Рэмбо, Г. Апалінэр). Аўтар некалькі паэтычных кніг. У 2006 г. быў апублікаваны зборнік яго вершаў у перакладзе на польскую мову пад назвай Święta Nowego Rocku. Вершы паэта былі перакладзены таксама на англійскую, чэшскую, гішпанскую, літоўскую, нямецкую, славацкую, славенскую і рускую мовы. Чалец Саюза беларускіх пісьменнікаў і Беларускага ПЭН-клуба. У 2012 г. за пераклад польскай паэзіі на славянскія мовы стаў лаўрэатам агульнапольскага конкурсу паэзіі маладых творцаў імя Збігнева Даміняка. У 2015 г. атрымаў узнагароду польскага ПЭН-клуба. Таксама ў 2015 г. быў узнагароджаны срэбным медалём «Заслужаны дзеяч культуры Gloria Artis». У 2017 г. атрымаў прэмію імя Карласа Шэрмана за беларускі пераклад вершаў Шарля Бадлера і ў 2020 г. прэмію імя Наталлі Арсенневай за апошні апублікаваны том паэзіі.

fot-Pessimist2006

Dzieła autora

02.07.2021 Andrej Chadanowicz

Na brzegu Wolności

Lato nad rzeką Wolność. Niebawem wstanie ranek. Wstążeczka światła… Więcej! – zawołasz. – Więcej! – Lecz Wolności w garść nie chwycisz – ze słońca jest utkana, I fal jej nie poskromisz – to niemożliwa rzecz.   Spójrz, fala wzbiera, ziemia...
Czytaj dalej >>
02.05.2021 Andrej Chadanowicz

На беразе Волі

Лета на беразе Волі. Да ранку нямнога. Стужачка сонца, а потым — яшчэ, і яшчэ. Воля ня ловіцца ў рукі разьліку зямнога. Хваля ня ловіцца ў рэкі, бо сонцам цячэ.   Хваля мацнее — і сьвет на вачах маладзее, юны...
Czytaj dalej >>