Wybierz wersję:

Вибори (б)

Т

Ти — зі слів початкових,
які шукають у собі тишу.
Комунікація — небезпечна, комунікація —

небезпечна. Морока зі своїм тілом,
що суперечить началам реліґії.
Поїсти і надавати змісту

кожній речі. І ще раз про
внутрішню тишу.

Wybierz wersję:

Vēlēšanas (b)

T

Tu – no pirmajiem vārdiem,
kas meklē sevī klusumu.
Komunikācija – bīstama, komunikācija –

bīstama. Mokas ar paša ķermeni,
kurš ir pretrunā reliģijas pamatiem.
Paēst un piešķirt jēgu

ik lietai. Un vēlreiz par
iekšējo klusumu.

© Copyright for the Latvian translation by Marians Rizijs

Wybory (b)

P

Przychodzisz ze słów pierwszych,
które szukają w sobie ciszy.
Komunikacja jest niebezpieczna, komunikacja jest

niebezpieczna. Mordęga ciała,
które przeczy elementarnym zasadom religii.
Najeść się i nadać treść

wszystkiemu. I znów
o ciszy wewnętrznej.

 

Redakcja Miłosz Waligórski

Jurij Zawadski, Wolny człowiek jeszcze się nie urodził, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2019, s. 15.

Zobacz inne utwory autora->
Zobacz inne utwory w tym języku->